« Jan 12:38 Ewangelia Jana 12:39 Jan 12:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dlatego niemogli wierzyć, iż zasię rzekł Ezaiasz:
2.WUJEK.1923Dlatego wierzyć nie mogli, iż jeszcze powiedział Izajasz:
3.RAKOW.NTDla tego nie mogli wierzyć, iż zasię powiedział Ezaiasz:
4.GDAŃSKA.1881Dlatego uwierzyć nie mogli, iż jeszcze powiedział Izajasz:
5.GDAŃSKA.2017Dlatego nie mogli uwierzyć, bo jeszcze Izajasz powiedział:
6.SZCZEPAŃSKIDlatego nie mogli uwierzyć, że znowu rzekł Izajasz:
7.MARIAWICIDlatego nie mogli wierzyć, że powiedział jeszcze Izaijasz:
8.GRZYM1936I nie mogli wierzyć, bo tenże Izajasz przepowiedział:
9.DĄBR.WUL.1973Dlatego uwierzyć nie mogli, że powiedział nadto Izajasz:
10.DĄBR.GR.1961Dlatego uwierzyć nie mogli, że powiedział nadto Izajasz:
11.TYSIĄCL.WYD5Dlatego nie mogli uwierzyć, że znów powiedział Izajasz:
12.BRYTYJKADlatego nie mogli uwierzyć, że znowu rzekł Izajasz:
13.POZNAŃSKAA nie mogli uwierzyć, bo Izajasz powiedział znowu:
14.WARSZ.PRASKANie mogli też dojść do wiary, bo oto jakie są dalsze słowa Izajasza:
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego nie mogli uwierzyć, bo Izajasz jeszcze powiedział:
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie byli w stanie uwierzyć dlatego, że znów, jak stwierdza Izajasz:
17.TOR.PRZ.Dlatego nie mogli wierzyć, bo ponownie powiedział Izajasz: