« Jan 12:40 Ewangelia Jana 12:41 Jan 12:42 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574To rzekł Ezaiasz, gdy widział sławę jego, i mówił o niem.
2.WUJEK.1923To powiedział Izajasz, gdy widział chwałę jego, a mówił o nim.
3.RAKOW.NTTe rzeczy powiedał Ezaiasz, gdy widział chwałę jego, i mówił o nim.
4.GDAŃSKA.1881To powiedział Izajasz, gdy widział chwałę jego, i mówił o nim.
5.GDAŃSKA.2017To powiedział Izajasz, gdy widział jego chwałę i mówił o nim.
6.SZCZEPAŃSKITo wyrzekł Izajasz, ponieważ oglądał chwałę Jego i o Nim przepowiadał.
7.MARIAWICITo powiedział Izaijasz, kiedy widział chwałę Jego i mówił o Nim.
8.GRZYM1936To przepowiedział Izajasz, gdy ujrzał chwałę jego i mówił o nim.
9.DĄBR.WUL.1973To powiedział Izajasz, gdy ujrzał chwałę jego i przepowiadał o nim.
10.DĄBR.GR.1961To powiedział Izajasz, gdy ujrzał chwałę jego i mówił o nim.
11.TYSIĄCL.WYD5Tak powiedział Izajasz, ponieważ ujrzał chwałę Jego i o Nim mówił.
12.BRYTYJKATo powiedział Izajasz, gdyż ujrzał chwałę jego i mówił o nim.
13.POZNAŃSKAIzajasz to rzekł, bo ujrzał chwałę Jezusa i właśnie o Nim powiedział.
14.WARSZ.PRASKATak to mówił Izajasz. Ujrzał chwałę Jego i o Nim mówił.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To powiedział Izajasz, kiedy zobaczył jego chwałę oraz odnośnie niego opowiadał.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITIzajasz powiedział tak dlatego, że zobaczył Jego chwałę i mówił o Nim.
17.TOR.PRZ.2023To powiedział Izajasz, gdy zobaczył Jego chwałę i mówił o Nim.
18.ODN.B.BRZ.2023To powiedział Izajasz, gdy widział jego chwałę i mówił o nim.