« Jan 12:5 Ewangelia Jana 12:6 Jan 12:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A to rzekł, nie iżby mu o ubogie szło, ale iż złodziej był, i mieszek miał, i co wrzucano nosił.
2.WUJEK.1923A to mówił, nie iżby miał pieczą o ubogich, ale iż był złodziejem i mieszek mając, co wkładano, nosił.
3.RAKOW.NTA mówił to, nie iżby o ubogie dbał, ale iż złodziejem był, i worek miał, a wrzucone pieniądze nosił.
4.GDAŃSKA.1881A to mówił, nie iżby miał pieczą o ubogich, ale iż był złodziejem, i mieszek miał, a cokolwiek włożono, nosił.
5.GDAŃSKA.2017A to mówił nie dlatego, że troszczył się o ubogich, ale ponieważ był złodziejem i miał sakiewkę, a nosił to, co do niej włożono.
6.SZCZEPAŃSKITo zaś mówił nie dlatego, żeby mu chodziło o ubogich, ale że był złodziejem, a mając mieszek, sprzeniewierzał datki.
7.MARIAWICIA to mówił nie żeby miał staranie o ubogich, ale że był złodziejem i mając mieszki, co wrzucano zabierał.
8.GRZYM1936A to mówił nie dlatego, żeby mu o ubogich chodziło, ale iż złodziejem był i z mieszka, który nosił, kradł co tam składano.
9.DĄBR.WUL.1973A mówił to nie dlatego, żeby się troszczył o ubogich, ale że był złodziejem i mając trzos, nosił to, co wkładano.
10.DĄBR.GR.1961A mówił to nie dlatego, żeby się troszczył o ubogich, ale że był złodziejem i mając trzos, nosił to, co wkładano.
11.TYSIĄCL.WYD5Powiedział zaś to nie dlatego, że dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając trzos, wykradał to, co składano.
12.BRYTYJKAA to rzekł nie dlatego, iż się troszczył o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem, i mając sakiewkę, sprzeniewierzał to, co wkładano.
13.POZNAŃSKAA powiedział to nie dlatego, że troszczył się o ubogich, ale dlatego, że był złodziejem i mając trzos, podkradał z tego, co doń wkładano.
14.WARSZ.PRASKAA mówił to nie dlatego, iż rzeczywiście troszczył się tak bardzo o biednych, lecz dlatego, że był złodziejem i mając pod opieką trzos, zabierał zeń to, co tam wkładano.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz powiedział to nie dlatego, że on się troszczył o ubogich, ale ponieważ był złodziejem i mając sakiewkę, zabierał zdeponowane pieniądze.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPowiedział to nie z troski o ubogich, lecz dlatego, że był złodziejem. A ponieważ opiekował się sakiewką, podkradał z tego, co do niej wkładano.
17.TOR.PRZ.2023A to mówił nie dlatego, że troszczył się o ubogich, ale że był złodziejem, i miał sakiewkę, i cokolwiek włożono do niej, sprzeniewierzał.
18.ODN.B.BRZ.2023To mówił nie dlatego, że troszczył się o ubogich, ale dlatego, że był złodziejem. Miał sakiewkę, w której nosił, to co włożono do niej.