« Jan 13:12 Ewangelia Jana 13:13 Jan 13:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wy zowiecie mię uczycielem i panem, a dobrze mówicie. Bo jestem.
2.WUJEK.1923Wy mnie zowiecie: Nauczycielu i Panie! a dobrze mówicie; bomci jest.
3.RAKOW.NTWy nazywacie mnie Nauczycielem i Panem; i dobrze mówicie; jestem bowiem.
4.GDAŃSKA.1881Wy mię nazywacie nauczycielem i Panem, a dobrze mówicie; bomci jest nim.
5.GDAŃSKA.2017Wy nazywacie mnie Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem.
6.SZCZEPAŃSKIWy Mnie nazywacie Mistrzem i Panem, i dobrze mówicie, boć jestem.
7.MARIAWICIWy nazywacie Mnie Mistrzem i Panem; i dobrze mówicie, bo jestem.
8.GRZYM1936Wy nazywacie mnie Mistrzem i Panem; i dobrze mówicie, bo nim jestem.
9.DĄBR.WUL.1973Wy mnie nazywacie Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo jestem nim.
10.DĄBR.GR.1961Wy mnie nazywacie Nauczycielem i Panem, i dobrze mówicie, bo jestem nim.
11.TYSIĄCL.WYD5Wy Mnie nazywacie Nauczycielem i Panem, i dobrze mówicie, bo nim jestem.
12.BRYTYJKAWy nazywacie mnie Nauczycielem i Panem, i słusznie mówicie, bo jestem nim.
13.POZNAŃSKAWy nazywacie Mnie Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo jestem nim.
14.WARSZ.PRASKAWy nazywacie Mnie Nauczycielem i Panem. Dobrze mówicie, bo jestem nim.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wy mnie nazywacie Nauczycielem oraz Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWy zwracacie się do Mnie: Nauczycielu i Panie. I słusznie czynicie, bo Nim jestem.
17.TOR.PRZ.Wy zwracacie się do mnie: Nauczycielu i Panie; i dobrze mówicie, bo jestem Nim.