« Jan 13:13 Ewangelia Jana 13:14 Jan 13:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli przeto ja umyłem wam nogi pan i uczyciel, i wy winniście jeden drugiemu umywać nogi.
2.WUJEK.1923Jeźli tedy Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy powinniście jeden drugiego nogi umywać.
3.RAKOW.NTJeślim tedy ja umył wasze nogi, Pan i Nauczyciel, i wy powinniście jedni drugich umywać nogi.
4.GDAŃSKA.1881Ponieważem ja tedy umył nogi wasze, Pan i nauczyciel, i wyście powinni jedni drugim nogi umywać.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli więc ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi i wy powinniście sobie nawzajem myć nogi.
6.SZCZEPAŃSKIJeśli więc Ja, Pan i Mistrz, umyłem wasze nogi, to i wy powinniście nawzajem nogi sobie umywać.
7.MARIAWICIWięc jeśliż Ja, będąc Panem i Mistrzem waszym, umyłem nogi wasze, tedy i wy powinniście jeden drugiemu nogi umywać.
8.GRZYM1936Jeśli więc ja, Mistrz i Pan, umyłem wam nogi, i wy też powinniście jeden drugiemu nogi umywać.
9.DĄBR.WUL.1973Jeśli tedy ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy powinniście jeden drugiemu nogi umywać.
10.DĄBR.GR.1961Jeśli tedy ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy powinniście jeden drugiemu nogi umywać.
11.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi.
12.BRYTYJKAJeśli tedy Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi.
13.POZNAŃSKAJeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście umywać sobie nogi nawzajem.
14.WARSZ.PRASKAJeżeli wobec tego Ja, Pan i Nauczyciel wasz, umyłem wam nogi, to czyż wy nie powinniście sobie również nawzajem nóg umywać?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli więc ja, Pan oraz Nauczyciel, umyłem wasze nogi, i wy powinniście jedni drugim myć nogi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli zatem Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, wy również powinniście sobie nawzajem to czynić.
17.TOR.PRZ.2023Jeżeli więc ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam stopy, i wy powinniście jedni drugim umywać stopy.
18.ODN.B.BRZ.2023Jeżeli więc ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, i wy winniście jedni drugim umywać nogi.