« Jan 13:14 Ewangelia Jana 13:15 Jan 13:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo wzór dałem wam, aby jako ja uczyniłem wam, i wy czynilibyście.
2.WUJEK.1923Albowiem dałem wam przykład, abyście jakom Ja wam uczynił, tak i wy czynili.
3.RAKOW.NTPrzykład bowiem dałem wam, aby jakom ja uczynił wam, i wyście czynili.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem dałem wam przykład, abyście jakom ja wam uczynił, i wy czynili.
5.GDAŃSKA.2017Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem.
6.SZCZEPAŃSKIAlbowiem dałem wam przykład, abyście, jakom Ja wam uczynił, tak i wy czynili.
7.MARIAWICIAlbowiem dałem wam przykład, żebyście jakom Ja uczynił wam, tak i wy czynili.
8.GRZYM1936Dałem wam przykład, abyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem.
9.DĄBR.WUL.1973Albowiem dałem wam przykład, abyście jakom ja wam uczynił, tak i wy czynili.
10.DĄBR.GR.1961Albowiem dałem wam przykład, abyście jakom ja wam uczynił, tak i wy czynili.
11.TYSIĄCL.WYD5Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem.
12.BRYTYJKAAlbowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak Ja wam uczyniłem.
13.POZNAŃSKADałem wam przykład, abyście tak czynili, jak Ja wam uczyniłem.
14.WARSZ.PRASKAZostawiłem wam przykład, żebyście sobie nawzajem to czynili, co Ja wam uczyniłem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem dałem wam przykład, abyście jak ja wam uczyniłem i wy czynili.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili tak, jak Ja wam uczyniłem.
17.TOR.PRZ.2023Albowiem dałem wam przykład, abyście jak ja wam uczyniłem i wy czynili.
18.ODN.B.BRZ.2023Bo dałem wam przykład, abyście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem.