« Jan 13:15 Ewangelia Jana 13:16 Jan 13:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Prawdziwie prawdziwie mówię wam, nie jest niewolnik więtszy (nad) pana swego, ani posłaniec więtszy, (nad tego) który ji posłał.
2.WUJEK.1923Zaprawdę, zaprawdę wam powiadam: Nie jest sługa większy nad pana swego, ani posłaniec jest większy nad onego, który go posyła.
3.RAKOW.NTAmen amen mówię wam: Nie jest sługa więtszy nad Pana swego, ani poseł więtszy nad onego, który go posłał.
4.GDAŃSKA.1881Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Nie jest sługa większy nad pana swego, ani poseł jest większy nad onego, który go posłał.
5.GDAŃSKA.2017Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani posłaniec nie jest większy od tego, który go posłał.
6.SZCZEPAŃSKIZaprawdę, zaprawdę powiadam wam: sługa nie jest większy od pana swego, ani poseł większy od tego, który go posłał.
7.MARIAWICIZaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie jest sługa większy nad pana swego, ani Apostoł większy nad Tego, Który go posłał.
8.GRZYM1936Powiadam wam bowiem: nie jest większy sługa nad pana swego, ani wysłaniec nad tego, który go posłał.
9.DĄBR.WUL.1973Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Sługa nie jest większy nad pana swego ani też wysłannik nie jest większy nad tego, który go posłał.
10.DĄBR.GR.1961Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Sługa nie jest większy nad swego pana ani też wysłannik nie jest większy nad tego, który go posłał.
11.TYSIĄCL.WYD5Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał.
12.BRYTYJKAZaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Sługa nie jest większy nad pana swego ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał.
13.POZNAŃSKAZaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Sługa nie jest większy od pana ani posłaniec większy od tego, który go posyła.
14.WARSZ.PRASKAZaprawdę, zaprawdę mówię wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posyła.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Nie jest sługa większy od swojego pana, ani wysłannik od tego, co go wysyła.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITRęczę i zapewniam: Sługa nie jest większy od swego pana ani poseł od tego, który go posyła.
17.TOR.PRZ.2023Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Nie jest sługa większy od swojego pana, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał.
18.ODN.B.BRZ.2023Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Nie jest niewolnik większy nad swojego pana, ani posłaniec nie jest większy nad tego, który go posłał.