« Jan 13:26 Ewangelia Jana 13:27 Jan 13:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A za chlebem tedy wszedł weń szatan. Przeto mu mówi Jesus: Co czynisz, czyń rychlej.
2.WUJEK.1923A po sztuczce wstąpił weń szatan. I rzekł mu Jezus: Co czynisz, czyń rychléj.
3.RAKOW.NTA po onej sztuczce, tedy wszedł weń szatan. Mówi tedy mu Jezus: Co czynisz, czyń rychlej.
4.GDAŃSKA.1881A zaraz po onej sztuczce chleba wstąpił weń szatan. Tedy mu rzekł Jezus: Co czynisz, czyń rychło.
5.GDAŃSKA.2017A zaraz po tym kawałku chleba wszedł w niego szatan. Wtedy Jezus powiedział do niego: Co masz robić, rób szybko.
6.SZCZEPAŃSKIA po kąsku dopiero wszedł w niego szatan. Jezus <więc> mówi doń: Czyń zaraz, co czynić zamierzasz.
7.MARIAWICII za oną sztuczką wszedł w niego szatan. Wtedy rzekł do niego Jezus: Co czynisz, czyń co rychlej.
8.GRZYM1936A po spożyciu wstąpił w niego szatan. I Jezus mu rzekł: Co masz czynić, czyń prędzej.
9.DĄBR.WUL.1973A po spożyciu chleba wszedł w niego szatan. I rzekł mu Jezus: Czyńże prędzej, co masz uczynić.
10.DĄBR.GR.1961A po spożyciu wszedł w niego szatan. Wtedy rzekł mu Jezus: Czyńże prędzej, co masz uczynić.
11.TYSIĄCL.WYD5A po spożyciu kawałka chleba wstąpił w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego: Co masz uczynić, czyń prędzej!
12.BRYTYJKAA zaraz potem wszedł w niego szatan. Rzekł więc do niego Jezus: Czyń zaraz, co masz czynić.
13.POZNAŃSKAA po zjedzeniu tego kawałka szatan opanował Judasza. Jezus mu mówił: - Rób szybko, co zamierzasz.
14.WARSZ.PRASKAW tego zaś, po spożyciu chleba, wszedł sam szatan. Powiedział mu tedy Jezus: Co czynisz, czyń rychło.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A wtedy, po tym kęsie, przybył do niego szatan. Więc Jezus mu mówi: Co robisz, uczyń szybciej.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI wtedy, gdy Judasz wziął kawałek chleba, wstąpił w niego szatan. Jezus powiedział więc do niego: Spełniaj czym prędzej swój zamiar.
17.TOR.PRZ.A zaraz po podaniu tego kawałka wszedł w niego szatan. Jezus wtedy powiedział mu: To co zamierzasz czynić, czyń prędzej.