« Jan 17:10 Ewangelia Jana 17:11 Jan 17:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(17:10b) a już nie jestem na świecie, a ci na świecie są, a ja k tobie idę. (17:11) Ojcze święty, zachowaj je w imię twoje które dałeś mi, aby byli jedno, jako my.
2.WUJEK.1923A juzem nie jest na świecie, ale ci są na świecie, a Ja do ciebie idę. Ojcze święty, zachowaj je w imię twoje, któreś mi dał, aby byli jedno, jako i my.
3.RAKOW.NTA więcej nie jestem na świecie, a ci na świecie są, a ja do ciebie przychodzę. Ojcze święty, zachowaj je w imię twoje, któreś mi dał, aby byli jedno, jako my.
4.GDAŃSKA.1881A nie jestem więcej na świecie, ale oni są na świecie, a ja do ciebie idę. Ojcze święty, zachowaj je w imieniu twojem, któreś mi dał, aby byli jedno, jako i my.
5.GDAŃSKA.2017A nie jestem już na świecie, ale oni są na świecie, a ja idę do ciebie. Ojcze święty, zachowaj w twoim imieniu tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak i my.
6.SZCZEPAŃSKIJa już nie jestem na świecie, ale oni są na świecie, a Ja do Ciebie odchodzę. Ojcze święty! w Imię twoje zachowaj ich, - których Mi dałeś - aby byli jedno, jako {i} My.
7.MARIAWICII już nie jestem na świecie, ale oni są na świecie, a Ja do Ciebie idę. Ojcze Święty, zachowaj ich w Imię Twoje, tych których Mi dałeś, aby byli jedno, jako i My.
8.GRZYM1936Mnie już niema na świecie, ale oni zostają na świecie, a ja idę do ciebie. Ojcze święty zachowaj w imię twoje tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jako i my.
9.DĄBR.WUL.1973Ja już nie jestem na świecie, ale oni są na świecie, a ja do ciebie idę. Ojcze święty, zachowaj w imię twoje tych, których mi dałeś, aby byli jedno jako i my.
10.DĄBR.GR.1961Ja już nie jestem na świecie, ale oni są na świecie, a ja do ciebie idę. Ojcze święty, zachowaj ich w imię twoje, tak jak mi ich dałeś, aby byli jedno jako i my.
11.TYSIĄCL.WYD5Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno.
12.BRYTYJKAI już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a Ja do ciebie idę. Ojcze święty, zachowaj w imieniu twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jak my.
13.POZNAŃSKANie jestem już na świecie, ale oni są na świecie. Ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w imię Twoje, które Mi dałeś, aby byli jedno jak my.
14.WARSZ.PRASKAJa nie jestem już na świecie, ale oni pozostają nadal na świecie. Ja zaś wracam do Ciebie, Ojcze Święty, strzeż ich mocą Twojego imienia, tego imienia, które i Mnie dałeś, aby tak jak My stanowili jedno.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie jestem dłużej na świecie, bo ja idę do Ciebie, a oni są na świecie. Ojcze Święty zachowaj ich w Twym Imieniu, które mi dałeś, aby byli jedno jak my.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJuż niedługo będę na świecie. Lecz oni na nim zostają. Ja zaś odchodzę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które objawiłeś przeze Mnie, aby byli jedno - jak My.
17.TOR.PRZ.2023I już nie jestem na świecie, ale oni są na świecie, a ja idę do Ciebie. Ojcze Święty! Zachowaj ich w imieniu Twoim; tych których mi dałeś, aby jak my, byli jedno.