« Jan 18:12 Ewangelia Jana 18:13 Jan 18:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Był bo świekier Kaifaszów, który był Arcyoffiarnikiem roku onego, i posłał go związanego do Kaifasza Aarcyoffiarnika.
2.WUJEK.1923I przywiedli go najprzód do Annasza; bo był świekier Kaiphaszów, który był najwyższym kapłanem roku onego.
3.RAKOW.NTI odwiedli go do Annasza naprzód; Bo był świekier Kaiafaszów, który był przedniejszym Ofiarownikiem roku onego.
4.GDAŃSKA.1881I wiedli go naprzód do Annasza; bo był świekier Kaifaszowy, który był najwyższym kapłanem roku onego.
5.GDAŃSKA.2017I zaprowadzili go najpierw do Annasza, bo był teściem Kajfasza, który tego roku był najwyższym kapłanem.
6.SZCZEPAŃSKIi zaprowadzili Go naprzód do Annasza; był on bowiem teściem Kajfasza, który był arcykapłanem w tym roku.
7.MARIAWICIi przywiedli Go najpierw do Annasza, albowiem był teściem Kajfasza, który był najwyższym kapłanem onego roku.
8.GRZYM1936I najpierw poprowadzili go do Annasza, ponieważ był teściem Kajfasza, który urząd arcykapłański tego roku sprawował.
9.DĄBR.WUL.1973I przyprowadzili go naprzód do Annasza, bo był teściem Kajfasza, który był najwyższym kapłanem roku tego.
10.DĄBR.GR.1961I przyprowadzili go naprzód do Annasza, bo był on teściem Kajfasza, który był najwyższym kapłanem roku tego.
11.TYSIĄCL.WYD5i zaprowadzili najpierw do Annasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który owego roku pełnił urząd arcykapłański.
12.BRYTYJKAI zaprowadzili najpierw do Annasza; był bowiem teściem Kaifasza, który był w tym roku arcykapłanem.
13.POZNAŃSKAi zaprowadzili najpierw do Annasza. Był on teściem Kajfasza, który w owym roku był najwyższym kapłanem.
14.WARSZ.PRASKAi zaprowadzili najpierw do Annasza, który był teściem Kajfasza, pełniącego w tym roku urząd arcykapłana.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem zaprowadzili go najpierw do Annasza; bo był teściem Kaifasza, który był tamtego roku arcykapłanem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITi najpierw zaprowadzili do Annasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który tego roku sprawował urząd arcykapłana.
17.TOR.PRZ.I zaprowadzili Go najpierw do Annasza, który był teściem Kajfasza; a on był w tym roku arcykapłanem.