« Jan 18:31 Ewangelia Jana 18:32 Jan 18:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(18:32b) aby się mowa Jesusowa spełniła, którą był rzekł, znamionując jaką śmiercią miał umrzeć.
2.WUJEK.1923Aby się wypełniła mowa Jezusowa, którą powiedział, oznajmując, którą śmiercią miał umrzeć.
3.RAKOW.NTAby się ona mowa Jezusowa wypełniła, którą powiedział, znamionując, jaką śmiercią miał umrzeć.
4.GDAŃSKA.1881Aby się wypełniły słowa Jezusowe, które rzekł oznajmując, jaką miał śmiercią umrzeć.
5.GDAŃSKA.2017Stało się tak, aby się wypełniły słowa, które powiedział Jezus, dając znać, jaką śmiercią miał umrzeć.
6.SZCZEPAŃSKIaby się wypełniło słowo Jezusa, które wyrzekł oznajmiając, jaką śmiercią miał umrzeć.
7.MARIAWICIAby się wypełniły słowa Jezusowe, które powiadał, oznajmując, jaką śmiercią miał umrzeć.
8.GRZYM1936A to aby się wypełniło słowo Jezusa, kiedy wskazywał, jaką śmiercią miał umrzeć.
9.DĄBR.WUL.1973aby się wypełniło słowo Jezusa, które wypowiedział oznajmiając, jaką śmiercią miał umrzeć.
10.DĄBR.GR.1961aby się wypełniło słowo Jezusa, które wypowiedział oznajmiając, jaką śmiercią miał umrzeć.
11.TYSIĄCL.WYD5Tak miało się spełnić słowo Jezusa, w którym zapowiedział, jaką śmiercią miał umrzeć.
12.BRYTYJKAAby się wypełniło słowo Jezusa, które wypowiedział, zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.
13.POZNAŃSKATak wypełniły się słowa, które wypowiedział Jezus, wskazując, jaką śmiercią miał umrzeć.
14.WARSZ.PRASKAW ten sposób miały się spełnić słowa Jezusa, gdy mówił o tym, jaką śmiercią miał umrzeć.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.aby się wypełniło słowo Jezusa, które powiedział wskazując, jaką śmiercią ma umrzeć.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTak miała się wypełnić zapowiedź Jezusa, w której zaznaczył, jaką śmiercią ma umrzeć.
17.TOR.PRZ.Aby zostało wypełnione słowo Jezusa, które wypowiedział, aby wskazać jaką śmiercią będzie umierał.