« Jan 2:4 Ewangelia Jana 2:5 Jan 2:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówi matka jego sługom: coby rzekł wam uczyńcie.
2.WUJEK.1923Rzekła matka jego sługom: Cokolwiek wam rzecze, czyńcie.
3.RAKOW.NTMówi matka jego sługam: Cokolwiekby mówił wam, uczyńcie;
4.GDAŃSKA.1881Rzekła matka jego sługom: Cokolwiek wam rzecze, uczyńcie.
5.GDAŃSKA.2017Jego matka powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, co wam powie.
6.SZCZEPAŃSKIMówi tedy Matka Jego do sług: Zróbcie, cokolwiek wam poleci.
7.MARIAWICIRzekła matka Jego sługom: Cokolwiek wam rzecze, czyńcie.
8.GRZYM1936Ale matka jego ostrzegła służbę: Zróbcie wszystko, co wam każe.
9.DĄBR.WUL.1973Mówi tedy matka jego do sług: Uczyńcie, cokolwiek wam powie.
10.DĄBR.GR.1961Mówi tedy matka jego do sług: Uczyńcie, cokolwiek wam powie.
11.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.
12.BRYTYJKARzekła matka jego do sług: Co wam powie, czyńcie!
13.POZNAŃSKAMatka Jego mówi do usługujących: - Zróbcie, cokolwiek wam każe.
14.WARSZ.PRASKAWtedy Matka Jezusa rzekła do sług [weselnych]: Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam nakaże.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jego matka mówi sługom: Uczyńcie, cokolwiek by wam mówił.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Jego matka zwróciła się do posługujących: Zróbcie, cokolwiek wam powie!
17.TOR.PRZ.Matka Jego powiedziała do sług: Cokolwiek wam powie, czyńcie.