« Jan 4:22 Ewangelia Jana 4:23 Jan 4:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale przychodzi godzina i teraz jest, gdy prawdziwi kłaniaciele, kłaniać się będą Ojcu w duchu i w prawdzie. Bo i Ociec takowych szuka kłaniacielów.
2.WUJEK.1923Ale przychodzi godzina i teraz jest, gdy prawdziwi chwalcy będą chwalić Ojca w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takowych szuka, którzyby go chwalili.
3.RAKOW.NTAle przychodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi pokłoniciele, pokłonią się onemu Ojcu w duchu i prawdzie; Abowiem i Ociec takowych szuka, którzyby się kłaniali jemu.
4.GDAŃSKA.1881Aleć idzie godzina, i teraz jest, gdy prawdziwi chwalcy będą chwalić Ojca w duchu i w prawdzie.
5.GDAŃSKA.2017Ale nadchodzi godzina, i teraz jest, gdy prawdziwi czciciele będą czcić Ojca w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec szuka takich, którzy będą go czcić.
6.SZCZEPAŃSKIAtoli nadchodzi godzina - owszem już nadeszła - kiedy prawdziwi czciciele będą cześć oddawali Ojcu w duchu i w prawdzie. Albowiem Ojciec takich pragnie czcicieli.
7.MARIAWICIAle przychodzi godzina, i teraz jest, kiedy prawdziwi chwalcy będą chwalić Ojca w Duchu i Prawdzie.
8.GRZYM1936Ale czas się zbliża i owszem już przyszedł, kiedy prawdziwi czciciele chwalić będą Ojca w Duchu i w prawdzie. Bo takich czcicieli Ojciec chce.
9.DĄBR.WUL.1973Ale nadchodzi godzina i już nadeszła, że prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec takich szuka czcicieli.
10.DĄBR.GR.1961Ale nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec takich szuka czcicieli.
11.TYSIĄCL.WYD5Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec.
12.BRYTYJKALecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali.
13.POZNAŃSKAAle nadchodzi godzina, w właściwie już nadeszła, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w sposób prawdziwie duchowy. Bo i Ojciec szuka takich właśnie czcicieli.
14.WARSZ.PRASKAZbliża się zaś godzina – nawet już nadeszła – kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać Ojcu cześć w Duchu i w prawdzie. I tylko takich pragnie mieć Ojciec.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz nadchodzi godzina i jest teraz, gdy prawdziwi czciciele będą czcić Ojca w Duchu i prawdzie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz nadchodzi godzina, a właściwie nadeszła, gdy prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie. Takich właśnie czcicieli Ojciec sobie szuka.
17.TOR.PRZ.„Ale przyjdzie godzina, i teraz już jest, kiedy prawdziwi czciciele będą cześć oddawać Ojcu w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec szuka takich, którzy tak Go czczą.”