« Jan 4:21 Ewangelia Jana 4:22 Jan 4:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wy się kłaniacie niewiecie komu, my się kłaniamy wiemy komu, iż zbawienie z Judów jest.
2.WUJEK.1923Wy chwalicie, co nie wiecie, my chwalimy, co wiemy; bo zbawienie z Żydów jest.
3.RAKOW.NTWy się kłaniacie, co, gdzie ma być, niewiecie; My się kłaniamy, co, gdzie ma być, wiemy; iż zbawienie z Żydów jest.
4.GDAŃSKA.1881Wy chwalicie, co nie wiecie; a my chwalimy, co wiemy; albowiem zbawienie jest z Żydów.
5.GDAŃSKA.2017Wy czcicie to, czego nie znacie, a my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie pochodzi od Żydów.
6.SZCZEPAŃSKIWy czcicie, czego nie znacie; my czcimy to, co znamy, - bo zbawienie od Żydów pochodzi.
7.MARIAWICIWy chwalicie, co nie wiecie, a my chwalimy, co wiemy, bo zbawienie z Żydów jest.
8.GRZYM1936Wy czcicie, czego nie znacie, a my czcimy, co znamy; bo zbawienie jest z Żydów.
9.DĄBR.WUL.1973Wy czcicie, czego nie znacie, a my czcimy, co znamy, bo z Żydów jest zbawienie.
10.DĄBR.GR.1961Wy czcicie, czego nie znacie, a my czcimy, co znamy, bo z Żydów jest zbawienie.
11.TYSIĄCL.WYD5Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów.
12.BRYTYJKAWy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów.
13.POZNAŃSKAWy czcicie to, czego nie znacie, my zaś czcimy to, co znamy, bo zbawienie jest od Judejczyków.
14.WARSZ.PRASKAWy czcicie to, czego nie znacie, my zaś to co znamy. Zbawienie bowiem wychodzi od Żydów.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wy oddajecie cześć Temu, którego nie znacie; my oddajemy cześć Temu, którego znamy; ponieważ zbawienie jest od Żydów.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów.
17.TOR.PRZ.„Wy czcicie to, czego nie znacie; my czcimy to, co znamy; bo zbawienie jest od Żydów.”