« Jan 4:20 Ewangelia Jana 4:21 Jan 4:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówi jej Jezus: Niewiasto wierz mi, że przychodzi godzina, gdy ani na górze tej, ani w Jerozolimie kłaniać się będziecie Ojcu.
2.WUJEK.1923Rzekł jéj Jezus: Niewiasto! wierz mi, iż przyjdzie godzina, gdy ani na górze téj, ani w Jeruzalem będziecie chwalić Ojca.
3.RAKOW.NTMówi jej Jezus: Niewiasto, wierz mi, iż przychodzi godzina, gdy ani na górze tej, ani w Jerozolimach kłaniać się będziecie onemu Ojcu.
4.GDAŃSKA.1881Rzekł jej Jezus: Niewiasto! wierz mi, iż idzie godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jeruzalemie nie będziecie chwalili Ojca.
5.GDAŃSKA.2017Jezus powiedział do niej: Kobieto, wierz mi, że nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcić Ojca.
6.SZCZEPAŃSKIJezus jej mówi: Wierz Mi, niewiasto, że zbliża się godzina, kiedy to ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu.
7.MARIAWICIRzekł jej Jezus: Niewiasto, wierz Mi, że idzie godzina, kiedy ani nie na tej górze, ani nie w Jeruzalem będziecie chwalić Ojca.
8.GRZYM1936Odpowiedział jej Jezus: Wierz mi, niewiasto, że idzie godzina, że ani na tej górze, ani w Jerozolimie chwalić będziecie Ojca.
9.DĄBR.WUL.1973Rzekł jej Jezus: Niewiasto, wierz mi, że zbliża się godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu.
10.DĄBR.GR.1961Rzecze jej Jezus: Niewiasto, wierz mi, że zbliża się godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu.
11.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedział jej Jezus: Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca.
12.BRYTYJKARzekł jej Jezus: Niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu.
13.POZNAŃSKAMówi jej Jezus: - Wierz mi, kobieto, że już nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu.
14.WARSZ.PRASKANa to odpowiedział jej Jezus: Otóż wierz Mi, niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy to ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówi jej Jezus: Kobieto, wierz mi, że przychodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawać Ojcu czci.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus powiedział: Kobieto, wierz mi, nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu.
17.TOR.PRZ.Jezus powiedział jej: „Kobieto! Wierz mi, że przychodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu.