« Jan 5:10 Ewangelia Jana 5:11 Jan 5:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Odpowiedział im: Kto mię uczynił zdrowym, on mi rzekł, weźmi łóżko twoje, i chodź.
2.WUJEK.1923Odpowiedział im: Który mię zdrowym uczynił, on mi rzekł: Weźmij łoże twe, a chodź.
3.RAKOW.NTOdpowiedział im: Który mię uczynił zdrowym, on mi rzekł: Ponieś łoże twe, a chodź.
4.GDAŃSKA.1881Odpowiedział im: Ten, który mię uzdrowił, tenże mi rzekł: Weźmij łoże twoje, a chodź.
5.GDAŃSKA.2017Odpowiedział im: Ten, który mnie uzdrowił, powiedział do mnie: Weź swoje posłanie i chodź.
6.SZCZEPAŃSKI<On zaś> odpowiedział im: Ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi: »Bierz łoże twe, i chodź swobodnie«.
7.GRZYM1936A on im rzecze: Ten, co, mię uzdrowił, powiedział mi: Weź łóżko z sobą i chodź.
8.DĄBR.WUL.1973Odpowiedział im: Ten, który mię uzdrowił, powiedział mi: Weźmij łoże twe i chodź.
9.DĄBR.GR.1961A on im odpowiedział: Ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi: Weź łoże twoje i chodź.
10.TYSIĄCL.WYD5On im odpowiedział: Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: Weź swoje nosze i chodź.
11.BRYTYJKAOn zaś odpowiedział im: Ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi: Weź łoże swoje i chodź.
12.POZNAŃSKAOdpowiedział im: - Ten co mnie uzdrowił, rzekł do mnie: Weź swoje nosze i chodź!
13.WARSZ.PRASKAA on na to: Ten, który mnie uzdrowił, powiedział do mnie: Weź swoje łoże i chodź!
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Odpowiedział im: Ten, który mnie zdrowym uczynił, powiedział mi: Zabierz swój materac i chodź.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz on odpowiedział: Ten, który mi przywrócił zdrowie, polecił, bym je złożył i zaczął chodzić.
16.TOR.NOWE.PRZ.Odpowiedział im: Ten, który uczynił mnie zdrowym, powiedział mi: Weź swoje posłanie i chodź.