« Jan 5:9 Ewangelia Jana 5:10 Jan 5:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówili przeto Judowie zleczonemu: Sobota jest, nie godzi się tobie nieść łóżka.
2.WUJEK.1923Mówili tedy Żydowie onemu, który był uzdrowiony: Szabbat jest, nie godzi się tobie łoża twego nosić.
3.RAKOW.NTMówili tedy Żydowie onemu uzdrowionemu: Szabat jest, nie godzi się tobie nosić łoża.
4.GDAŃSKA.1881Tedy rzekli Żydowie onemu uzdrowionemu: Sabat jest, nie godzi ci się łoża nosić.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Żydzi powiedzieli do uzdrowionego: Jest szabat, nie wolno ci nosić posłania.
6.SZCZEPAŃSKIToteż Judejczycy mówili do uzdrowionego: Dziś szabat; nie godzi ci się <zatem> łoża [swego] nosić!
7.MARIAWICIMówili tedy Żydzi onemu, który się stał zdrowym: Szabat dziś jest, nie godzi ci się nosić łoża twego.
8.GRZYM1936I Żydzi tak mówili do uzdrowionego: Jest szabat i nie godzi ci się nosić łóżko z sobą.
9.DĄBR.WUL.1973Mówili tedy Żydzi do uzdrowionego: Jest szabat, nie godzi ci się nosić łoża twego.
10.DĄBR.GR.1961Mówili tedy Żydzi do uzdrowionego: Jest szabat, nie godzi ci się nosić tego łoża.
11.TYSIĄCL.WYD5Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: Dziś jest szabat, nie wolno ci dźwigać twoich noszy.
12.BRYTYJKAToteż mówili Żydzi do uzdrowionego: Dziś sabat, nie wolno ci nosić łoża.
13.POZNAŃSKAJudejczycy więc mówili uzdrowionemu: - Dziś szabat! Nie wolno ci dźwigać noszy!
14.WARSZ.PRASKAPowiedzieli tedy Żydzi do uzdrowionego: Dziś jest przecież szabat, nie możesz przenosić twego łoża.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Żydzi mówili uzdrowionemu: Jest szabat, nie wolno ci nosić twojego materacu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITŻydzi nagabywali więc uzdrowionego: Jest szabat, nie wolno ci dźwigać posłania.
17.TOR.PRZ.Więc mówili Żydzi do uzdrowionego: Jest sabat, nie wolno ci nosić posłania.