« Jan 5:14 Ewangelia Jana 5:15 Jan 5:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Poszedł człowiek i opowiedział Judom iż Jezus jest który go uczynił zdrowym.
2.WUJEK.1923Odszedł on człowiek i oznajmił Żydom, iż Jezus jest, który go zdrowym uczynił.
3.RAKOW.NTOdszedł on człowiek, i powiedział Żydom, iż Jezus jest, który go uczynił zdrowym.
4.GDAŃSKA.1881A odszedłszy on człowiek, powiedział Żydom, iż to był Jezus, który go uzdrowił.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy człowiek ten odszedł i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił.
6.SZCZEPAŃSKIOdszedł ów człowiek i oznajmił Judejczykom, że to był Jezus, który go uzdrowił.
7.MARIAWICIOdszedł on człowiek i oznajmił Żydom, że to był Jezus, Który go zdrowym uczynił.
8.GRZYM1936A on poszedł powiedzieć Żydom, że to Jezus go uzdrowił.
9.DĄBR.WUL.1973A człowiek ów odszedł i oznajmił Żydom, że to Jezus go uzdrowił.
10.DĄBR.GR.1961Odszedł wtedy ów człowiek i oznajmił Żydom, że to Jezus go uzdrowił.
11.TYSIĄCL.WYD5Człowiek ów odszedł i oznajmił Żydom, że to Jezus go uzdrowił.
12.BRYTYJKAOdszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił.
13.POZNAŃSKAPoszedł ów człowiek i oświadczył Judejczykom, że to Jezus go uzdrowił.
14.WARSZ.PRASKAWtedy poszedł ów człowiek i doniósł Żydom, że to Jezus go uzdrowił.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc ten człowiek odszedł oraz oznajmił Żydom, że to Jezus jest tym, co go uczynił zdrowym.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy ten człowiek odszedł i powiadomił Żydów, że to Jezus przywrócił mu zdrowie.
17.TOR.PRZ.Odszedł ów człowiek i oznajmił Żydom, że to był Jezus, który uczynił go zdrowym.