« Jan 5:15 Ewangelia Jana 5:16 Jan 5:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I dla tego prześladowali Jezusa Judowie, i szukali go zabić, iż to uczynił w sobotę.
2.WUJEK.1923Dlatego Żydowie prześladowali Jezusa, że to czynił w szabbat.
3.RAKOW.NTI dlatego prześladowali Jezusa Żydowie, i szukali go zabić, że to uczynił w Szabat.
4.GDAŃSKA.1881A przetoż Żydowie prześladowali Jezusa i szukali, jakoby go zabili, że to uczynił w sabat.
5.GDAŃSKA.2017I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa i szukali sposobności, aby go zabić, bo uczynił to w szabat.
6.SZCZEPAŃSKIJudejczycy zaczęli prześladować Jezusa dlatego <właśnie>, że czynił to w szabat.
7.MARIAWICIDlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że te rzeczy czynił w Szabat.
8.GRZYM1936I Żydzi nastawali przez to na Jezusa, że w szabat to czynił.
9.DĄBR.WUL.1973Dlatego prześladowali Żydzi Jezusa, że w szabat to czynił.
10.DĄBR.GR.1961I dlatego poczęli Żydzi prześladować Jezusa, że w szabat tego dokonał.
11.TYSIĄCL.WYD5I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że czynił takie rzeczy w szabat.
12.BRYTYJKAI dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w sabat.
13.POZNAŃSKAJudejczycy prześladowali Jezusa za to, że uczynił to w szabat.
14.WARSZ.PRASKAI poczęli Żydzi prześladować Jezusa, jako że dokonał tego w szabat.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I z tego powodu Żydzi prześladowali Jezusa oraz pragnęli go zabić, bo uczynił to w szabat.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI właśnie dlatego, że Jezus takie rzeczy czynił w szabat, Żydzi Go prześladowali.
17.TOR.PRZ.I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, i dążyli do tego, aby Go zabić, bo to uczynił w sabat.