« Jan 5:3 Ewangelia Jana 5:4 Jan 5:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo Anioł wedle czasu zstępował do kąpiele (onej,) i zamącał wodę. Przeto kto pierwej zstąpił po zmąceniu wody, zdrów bywał, którąkolwiek zjęt był chorobą.
2.WUJEK.1923A Anioł Pański zstępował czasu pewnego w sadzawkę, i wzruszała się woda. A kto pierwszy wstąpił do sadzawki po wzruszeniu wody, stawał się zdrowym, jakąbykolwiek zjęty był niemocą.
3.RAKOW.NTAbowiem Anioł wedle czasu zstępował w sadzawkę i wzruszał wodę; który tedy pierwszy wstąpił po wzruszeniu wody, sstawał się zdrowym, którąbykolwiek zięty był chorobą.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem Anioł czasu pewnego zstępował w sadzawkę i poruszał wodę; a tak, kto pierwszy wstąpił po wzruszeniu wody, stawał się zdrowym, jakąbykolwiek chorobą zdjęty był.
5.GDAŃSKA.2017Anioł bowiem co pewien czas zstępował do sadzawki i poruszał wodę. A kto pierwszy wszedł po poruszeniu wody, stawał się zdrowym, jakąkolwiek chorobą był dotknięty.
6.SZCZEPAŃSKIW pewnych bowiem czasach zstępował do sadzawki anioł Pański i burzyła się woda; kto zaś po poruszeniu wody pierwszy wszedł [do sadzawki], wychodził uzdrowiony, jakąkolwiek byłby dotknięty niemocą}.
7.MARIAWICIAlbowiem Anioł Pański zstępował co pewien czas do sadzawki, i wzruszała się woda. A kto najpierwszy wstąpił do sadzawki po wzruszeniu wody, bywał uzdrowiony od wszelkiej choroby, jakąkolwiek był zdjęty.
8.GRZYM1936Anioł bowiem Pański zstępował od czasu do czasu do sadzawki i woda poruszała się. A kto pierwszy zanurzał się w sadzawce po poruszeniu wody, zdrowie odzyskiwał bez względu na niemoc, jaką był złożony.
9.DĄBR.WUL.1973A Anioł Pański zstępował od czasu do czasu do sadzawki i poruszała się woda. I kto pierwszy wszedł do sadzawki po poruszeniu wody, stawał się zdrowym, jakąkolwiek byłby zdjęty niemocą.
10.DĄBR.GR.1961Albowiem Anioł zstępował od czasu do czasu do sadzawki i wzburzał wodę. Wtedy ten, kto pierwszy wszedł do sadzawki po poruszeniu wody, stawał się zdrowym, jakąkolwiek byłby zdjęty niemocą.
11.BRYTYJKAOd czasu do czasu zstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty.
12.POZNAŃSKA---
13.WARSZ.PRASKAAnioł bowiem zstępował co pewien czas do sadzawki i wtedy poruszała się woda. I kto pierwszy wszedł do wody, gdy się poruszyła, odzyskiwał zdrowie, choćby nie wiadomo na co był chory.]
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż w czasie stosownej pory, do sadzawki zstępował anioł oraz poruszał wodę; a następnie kto pierwszy wszedł po wzruszeniu wody, stawał się zawsze zdrowym, kiedy był owładnięty chorobą.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITCzasem bowiem anioł Pana zstępował do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, niezależnie od tego, co mu dolegało.
16.TOR.PRZ.Albowiem anioł o pewnym czasie zstępował do sadzawki i poruszał wodę; pierwszy więc, kto wstąpił po poruszeniu wody, stawał się zdrowy, jakąkolwiek chorobą był złożony.