« Jan 5:42 Ewangelia Jana 5:43 Jan 5:44 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ja przyszedłem imieniem ojca mego, a nieprzyjęliście mię. Jeśliby inszy przyszedł imieniem swym, onego przyjmiecie.
2.WUJEK.1923Jam przyszedł w imię Ojca mego, a nie przyjmujecie mię: jeźli przyjdzie inny w imię swe, onego przyjmiecie.
3.RAKOW.NTJam przyszedł w imieniu Ojca mego, a nie przyjmujecie mię: jeśliby inny przyszedł w imieniu własnym, onego przyjmiecie.
4.GDAŃSKA.1881Jam przyszedł w imieniu Ojca mego, a nie przyjmujecie mnie: jeźliżby przyszedł inny w imieniu swojem, onego przyjmiecie.
5.GDAŃSKA.2017Przyszedłem w imieniu mego Ojca, a nie przyjmujecie mnie. Jeśli ktoś inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie.
6.SZCZEPAŃSKIJam przyszedł w imieniu Ojca mego, a wy Mnie nie przyjmujecie; gdy kto inny się zjawi w imieniu swojem, tego przyjmiecie.
7.MARIAWICIJam przyszedł w Imię Ojca Mojego, a nie przyjmujecie Mię. Jeśli przyjdzie kto inny w imię swoje, to onego przyjmiecie.
8.GRZYM1936Jam przyszedł w imieniu Ojca mego, a nie chcecie mnie przyjąć: a jeśli inny przyjdzie we własnem imieniu, przyjmiecie go.
9.DĄBR.WUL.1973Jam przyszedł w imię Ojca mego, a nie przyjmujecie mnie; gdyby kto inny przyszedł we własnym imieniu, tego przyjmiecie.
10.DĄBR.GR.1961Jam przyszedł w imię Ojca mego, a nie przyjmujecie mnie; gdyby kto inny przyszedł we własnym imieniu, tego przyjmiecie.
11.TYSIĄCL.WYD5Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie. Gdyby jednak przybył ktoś inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli.
12.BRYTYJKAJa przyszedłem w imieniu Ojca mego, a wy mnie nie przyjmujecie; jeśli kto inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie.
13.POZNAŃSKAJa przyszedłem w imię mojego Ojca, ale wy Mnie nie uznajecie. Gdyby ktoś inny przyszedł we własnym imieniu, to byście go uznali.
14.WARSZ.PRASKAPrzyszedłem w imieniu mojego Ojca, a wyście Mnie nie przyjęli. Lecz gdyby ktoś przybył we własnym imieniu, to zapewne przyjęlibyście go.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ja przyszedłem w Imieniu mojego Ojca a mnie nie przyjmujecie; jeśli inny by przyszedł we własnym imieniu tego przyjmiecie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJa przyszedłem w imieniu mego Ojca, a wy odmawiacie Mi przyjęcia. Przyjmiecie jednak innych, którzy przyjdą we własnym imieniu.
17.TOR.PRZ.2023Ja przyszedłem w imieniu mojego Ojca, a nie przyjmujecie mnie; jeśli ktoś inny przyszedłby we własnym imieniu, tego przyjmiecie.
18.ODN.B.BRZ.2023Ja przyszedłem w imieniu Ojca mojego, a nie przyjmujecie mnie. Gdy przyjdzie inny we własnym w imieniu, tego przyjmiecie.