« Jan 5:45 Ewangelia Jana 5:46 Jan 5:47 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo jeślibyście wierzyli Moiżeszowi, wierzylibyście mnie; bo on o mnie napisał.
2.WUJEK.1923Bo gdybyście wierzyli Mojżeszowi, podobnobyście i mnie wierzyli; bowiem on o mnie pisał.
3.RAKOW.NTBo jeślibyście uwierzyli Moyzeszowi, uwierzylibyście wżdy mnie; bowiem o mnie on pisał.
4.GDAŃSKA.1881Bo gdybyście wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie; gdyż on o mnie pisał.
5.GDAŃSKA.2017Bo gdybyście wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie, gdyż on pisał o mnie.
6.SZCZEPAŃSKIGdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, pewniebyście i Mnie uwierzyli; on bowiem o Mnie pisał.
7.MARIAWICIAlbowiem gdybyście Mojżeszowi wierzyli, snaćbyście i Mnie wierzyli, boć on o Mnie pisał.
8.GRZYM1936Gdybyście bowiem Mojżeszowi wierzyli, i we mnie byście uwierzyli, bo on o mnie pisał.
9.DĄBR.WUL.1973Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, uwierzylibyście zapewne i mnie, bo on o mnie pisał.
10.DĄBR.GR.1961Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie, bo i on o mnie pisał.
11.TYSIĄCL.WYD5Gdybyście jednak wierzyli Mojżeszowi, to byście i Mnie wierzyli. O Mnie bowiem on pisał.
12.BRYTYJKAGdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie. O mnie bowiem on napisał.
13.POZNAŃSKABo gdybyście wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i Mnie, o którym on napisał.
14.WARSZ.PRASKAGdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to i Mnie uwierzylibyście, gdyż on napisał o Mnie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo gdybyście wierzyli Mojżeszowi, uwierzylibyście i mnie, gdyż on o mnie napisał.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i Mnie, gdyż on napisał o Mnie.
17.TOR.PRZ.„Jeśli bowiem uwierzyliście Mojżeszowi, uwierzyliście i mnie, gdyż on napisał o mnie.”