« Jan 5:44 Ewangelia Jana 5:45 Jan 5:46 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie mnimajcie że ja oskarżę was do ojca. Jest oskarżający was Moiżesz, na którego się wy spodziewacie.
2.WUJEK.1923Nie mniemajcież, abych Ja was oskarżać miał u Ojca: jest, który was oskarża, Mojżesz, w którym wy nadzieję macie.
3.RAKOW.NTNie mniemajcie, żebych ja was oskarżać miał u Ojca; jest, który was oskarża, Moyzesz, w którymeście wy nadzieję położyli.
4.GDAŃSKA.1881Nie mniemajcie, abym ja was miał oskarżać przed Ojcem; jestci, który skarży na was, Mojżesz, w którym wy nadzieję macie.
5.GDAŃSKA.2017Nie sądźcie, że ja was będę oskarżał przed Ojcem. Jest ktoś, kto was oskarża, Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję.
6.SZCZEPAŃSKINie myślcie, że Ja was będę oskarżał przed Ojcem; oskarżycielem waszym jest Mojżesz, w którym nadzieję położyliście.
7.MARIAWICINie mniemajcie, żebym Ja miał na was skarżyć przed Ojcem. Jest, który na was skarży, Mojżesz, w którym wy nadzieję macie.
8.GRZYM1936Nie myślcie, żebym miał was oskarżać przed Ojcem: jest już, kto was oskarża: Mojżesz, w którym wy nadzieję pokładacie.
9.DĄBR.WUL.1973Nie mniemajcie, że ja was przed Ojcem oskarżać będę, oskarżycielem waszym jest Mojżesz, w którym wy nadzieję pokładacie.
10.DĄBR.GR.1961Nie mniemajcie, że przed Ojcem ja oskarżać was będę; oskarżycielem waszym jest Mojżesz, w którym wy nadzieję pokładacie.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie sądźcie jednak, że to Ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję.
12.BRYTYJKANie myślcie, że Ja was będę oskarżał przed Ojcem; oskarża was Mojżesz, w którym wy złożyliście nadzieję.
13.POZNAŃSKANie sądźcie, że to Ja będę was oskarżał przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym pokładacie nadzieję.
14.WARSZ.PRASKANie sądźcie jednak, że to Ja będę was oskarżał przed Ojcem. Będzie was oskarżał Mojżesz, w którym pokładacie tak wielką nadzieję.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie mniemajcie, że ja was oskarżam przed Ojcem; oskarżającym was jest Mojżesz, w którym wy macie nadzieję.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzestańcie sądzić, że to Ja będę was oskarżał przed Ojcem. Waszym oskarżycielem będzie Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję.
17.TOR.PRZ.2023Niech nie wydaje się wam, że ja was będę oskarżał przed Ojcem; oskarża was Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję.
18.ODN.B.BRZ.2023Niech nie wydaje się wam, że ja was oskarżę przed Ojcem. Oto jest ktoś, kto was oskarża, Mojżesz, w którym wy macie nadzieję.