« Jan 5:6 Ewangelia Jana 5:7 Jan 5:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Odpowiedział mu niemocny: Panie, człowieka niemam, aby, gdy się zamąci woda, wpuścił mię do kąpiele. Bo gdy ja przychodzę, iny wprzód niż ja zstępuje.
2.WUJEK.1923Odpowiedział mu chory: Panie! nie mam człowieka, żeby mię wpuścił do sadzawki, gdy bywa poruszona woda; bo gdy ja przychodzę, inszy zstępuje przedemną.
3.RAKOW.NTOdpowiedział mu on niemocny: Panie, człowieka nie mam, żeby, gdyby była wzruszona woda, wwalił mię do sadzawki; A nim przychodzę ja, inszy przedemną zstępuje.
4.GDAŃSKA.1881Odpowiedział mu on chory: Panie! nie ma człowieka, który by mię, gdy bywa poruszona woda, wrzucił do sadzawki; ale gdy ja idę, inszy przede mną wstępuje.
5.GDAŃSKA.2017Chory mu odpowiedział: Panie, nie mam człowieka, który wniósłby mnie do sadzawki, gdy woda zostaje poruszona. Lecz gdy ja idę, inny wchodzi przede mną.
6.SZCZEPAŃSKIPanie! - odrzekł Mu chory - nie mam nikogo, ktoby mnie spuścił do sadzawki, kiedy woda się porusza; gdy zaś ja sam się wlokę, inny przedemną schodzi.
7.MARIAWICIOdpowiedział Mu on chory: Panie, nie mam człowieka, któryby mię, gdy się wzruszy woda, wpuścił do sadzawki; bo gdy ja idę, inny przede mną wstępuje.
8.GRZYM1936Odrzekł mu chory: Panie, nie mam nikogo ktoby mię spuścił do sadzawki, gdy woda się porusza; bo zanim ja przyjdę, inny przede mną schodzi do wody.
9.DĄBR.WUL.1973Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam nikogo, kto by zanurzył mię w sadzawce, kiedy porusza się woda. Bo zanim ja dojdę, inny przede mną wstępuje.
10.DĄBR.GR.1961Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam nikogo, kto by zanurzył mnie w sadzawce, kiedy się woda wzburzy. Bo zanim sam dojdę, już inny przede mną wstępuje.
11.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedział Mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie kiedy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną.
12.BRYTYJKAOdpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy; zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi.
13.POZNAŃSKAOdpowiedział Mu chory: - Panie, nie mam nikogo, kto by mnie zsunął do sadzawki, gdy woda się poruszy. A zanim ja sam się przyczołgam, już inny schodzi (do wody) przede mną.
14.WARSZ.PRASKAA chory odpowiedział Mu: Panie, nie mam nikogo, kto by mnie wprowadził do sadzawki, kiedy poruszy się woda. A gdy sam już zbliżam się do wody, wtedy inny wchodzi przede mną.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A chory mu odpowiedział: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wrzucił do sadzawki, kiedy poruszy się woda. A w tym czasie, gdy ja przychodzę, inny przede mną wchodzi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITChory odpowiedział: Panie, nie mam człowieka, który wrzuciłby mnie do sadzawki tuż po poruszeniu wody, a zanim ja sam dojdę, ktoś inny mnie uprzedza.
17.TOR.PRZ.Chory odpowiedział Mu: Panie! Nie ma człowieka, który wrzuciłby mnie do sadzawki, gdy woda zostanie poruszona; a gdy ja idę, inny przede mną wstępuje.