« Jan 5:5 Ewangelia Jana 5:6 Jan 5:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tego ujrzawszy Jezus leżącego, i poznawszy że już przez długi czas był niemocen, mówi mu: Chcesz(li) zdrów być?
2.WUJEK.1923Tego ujrzawszy Jezus leżącego, i poznawszy, że już długi czas miał, rzekł mu: Chcesz być zdrów?
3.RAKOW.NTTego ujźrzawszy Jezus leżącego, i poznawszy że już długi czas miał chorobę, mówi mu: Chceszże zdrowym być?
4.GDAŃSKA.1881Tego gdy Jezus ujrzał leżącego, a poznawszy, że już przez długi czas chorował, rzekł mu: Chcesz być zdrów?
5.GDAŃSKA.2017Gdy Jezus zobaczył go leżącego i poznał, że już długi czas choruje, zapytał: Chcesz być zdrowy?
6.SZCZEPAŃSKIJezus spostrzegł go leżącego; a wiedząc, że już od dłuższego czasu choruje, mówi doń: Czy chcesz być zdrów?
7.MARIAWICITego gdy ujrzał Jezus leżącego, i poznał, że przez niemały czas był chory, rzekł do niego: Chcesz być zdrów?
8.GRZYM1936i gdy go zobaczył Jezus na łożu a wiedział, że już był tu oddawna, zapytał go: Chcesz być zdrów?
9.DĄBR.WUL.1973I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już przez długi czas choruje, rzekł do niego: Czy chcesz być zdrowym?
10.DĄBR.GR.1961Kiedy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już przez długi czas choruje, rzecze do niego: Czy chcesz być zdrowy?
11.TYSIĄCL.WYD5Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, rzekł do niego: Czy chcesz wyzdrowieć?
12.BRYTYJKAI gdy Jezus ujrzał go leżącego, i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: Chcesz być zdrowy?
13.POZNAŃSKAKiedy Jezus zobaczył go leżącego i dowiedział się, że już od dawna choruje, mówi do niego: - Chciałbyś wyzdrowieć?
14.WARSZ.PRASKAGdy Jezus ujrzał leżącego i stwierdził, że długo już czeka [na uzdrowienie], zapytał go: Czy chcesz być zdrowy?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kiedy Jezus go ujrzał jak leży oraz poznał, że ma tę dolegliwość już długi czas, mówi mu: Chcesz stać się zdrowy?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Jezus go zobaczył i rozpoznał, że już długo niedomaga, zapytał: Czy chcesz być zdrowy?
17.TOR.PRZ.I gdy Jezus ujrzał go leżącego, i poznał, że już przez długi czas czeka, powiedział do niego: „Czy chcesz stać się zdrowy?”