« Jan 6:61 Ewangelia Jana 6:62 Jan 6:63 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Cóż jeśli ujrzycie syna człowieczego gdy wstąpi gdzie był pierwej?
2.WUJEK.1923Jeźli tedy obaczycie Syna człowieczego wstępującego, kędy był pierwej?
3.RAKOW.NTGdy tedy ujźrzycie Syna człowieczego wstępującego, gdzie był pierwej, poznacie, że
4.GDAŃSKA.1881Cóż, gdybyście ujrzeli Syna człowieczego wstępującego, gdzie był pierwej?
5.GDAŃSKA.2017Cóż dopiero, gdybyście ujrzeli Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem?
6.SZCZEPAŃSKIA gdy ujrzycie Syna człowieczego, wstępującego, gdzie był przedtem?
7.MARIAWICIJeśli tedy obaczycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był pierwej.
8.GRZYM1936(6:63) A cóż będzie, kiedy zobaczycie Syna człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem?
9.DĄBR.WUL.1973(17:63) Cóż dopiero, gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był pierwej?
10.DĄBR.GR.1961(6:63) Cóż dopiero, gdy ujrzycie Syna Człowieczego, wstępującego tam, gdzie był przedtem?
11.TYSIĄCL.WYD5A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem?
12.BRYTYJKACóż dopiero, gdy ujrzycie Syna Człowieczego, wstępującego tam, gdzie był pierwej?
13.POZNAŃSKAA jeśli zobaczycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem?
14.WARSZ.PRASKA[A cóż będzie], gdy zobaczycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeśli ujrzycie Syna Człowieka wstępującego gdzie był wcześniej?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCo więc będzie, gdy zobaczycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był wcześniej?
17.TOR.PRZ.Co więc, gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był wcześniej?