« Jan 6:62 Ewangelia Jana 6:63 Jan 6:64 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Duch jest który ożywia, ciało nie pomaga nic. Słowa które ja mówię wam, Duch są i żywot są.
2.WUJEK.1923Duch jest, który ożywia, ciało nic nie pomaga: słowa, którem Ja wam mówił, duchem i żywotem są.
3.RAKOW.NTDuch jest, który żywym czyni, ciało nie pomaga nic; Słowa, które ja mówię wam, duch są i żywot są.
4.GDAŃSKA.1881Duchci jest, który ożywia, ciało nic nie pomaga; słowa, które ja wam mówię, duch są i żywot są.
5.GDAŃSKA.2017Duch jest tym, który ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja wam mówię, są duchem i są życiem.
6.SZCZEPAŃSKIDuch jest, który ożywia; ciało nic nie osiąga; słowa, którem do was wyrzekł, są duchem i życiem.
7.MARIAWICIDuch jest, Który ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, którem Ja wam mówił, Duchem i żywotem są.
8.GRZYM1936(6:64) Duch jest, co ożywia; ciało nic nie pomoże: słowa, które wam mówiłem, duchem i żywotem są.
9.DĄBR.WUL.1973(17:64) Duch jest tym, który ożywia, ciało nic nie pomoże. Słowa, którem wypowiedział, duchem są i życiem.
10.DĄBR.GR.1961(6:64) Duch jest tym, który ożywia, ciało nic nie pomoże. Słowa, którem wypowiedział do was, są duchem i życiem.
11.TYSIĄCL.WYD5To Duch daje życie; ciało na nic się nie zda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem.
12.BRYTYJKADuch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem,
13.POZNAŃSKADuch ożywia, ciało nie ma znaczenia. Słowa, które wam powiedziałem, są duchem i życiem.
14.WARSZ.PRASKATylko duch daje życie, ciało zaś na nic się nie przyda. Słowa, które Ja do was wypowiedziałem, są i duchem, i życiem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Duch jest ożywiający, ciało wewnętrzne nic nie pomaga; słowa, które ja wam mówię, są Duchem i są życiem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTo Duch ożywia, ciało w niczym nie pomaga. Słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem.
17.TOR.PRZ.„Duch jest tym, który ożywia; ciało nic nie pomaga; słowa, które ja wam mówię, są duchem i są życiem.”