« Jan 8:13 Ewangelia Jana 8:14 Jan 8:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(8:3) Odpowiedział Jesus i rzekł im: a chociabym ja świadczył sam o sobie, prawdziwe jest świadectwo moje; iż wiem zkąd przyszedłem, i dokąd idę. Wy lepak nie wiecie zkąd przyszedłem, i dokąd idę.
2.WUJEK.1923Odpowiedział Jezus i rzekł im: Chociaż Ja świadectwo daję sam o sobie, prawdziwe jest świadectwo moje; bo wiem, zkądem przyszedł i dokąd idę; lecz wy nie wiecie, zkąd przychodzę, albo dokąd idę.
3.RAKOW.NTOdpowiedział Jezus, i rzekł im: Chociaż ja świadczę sam o sobie, prawdziwe jest świadectwo moje; iż wiem, skądem przyszedł, i dokąd idę; lecz wy niewiecie, skąd przychodzę, i dokąd idę.
4.GDAŃSKA.1881Odpowiedział Jezus i rzekł im: Chociaż ja świadczę sam o sobie, jednak prawdziwe jest świadectwo moje; bo wiem, skądem przyszedł i dokąd idę; lecz wy nie wiecie, skądem przyszedł i dokąd idę.
5.GDAŃSKA.2017Odpowiedział im Jezus: Chociaż ja świadczę sam o sobie, jednak moje świadectwo jest prawdziwe, bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę. Lecz wy nie wiecie, skąd przyszedłem i dokąd idę.
6.SZCZEPAŃSKIJezus odezwał się i rzekł im: Jeślibym nawet świadczył sam o Sobie, wiarogodne jest świadectwo moje, bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd zdążam; wy zaś nie wiecie, skąd przychodzę, ani dokąd zdążam.
7.MARIAWICIOdpowiedział Jezus i rzekł im: Chociaż Ja świadectwo daję Sam o Sobie, świadectwo Moje jest prawdziwe, ponieważ wiem, skądem przyszedł i dokąd idę. Lecz wy nie wiecie, skąd przychodzę, albo dokąd idę.
8.GRZYM1936A Jezus im na to: Choć sam o sobie świadczę, ważne jest świadectwo moje; albowiem ja wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę; lecz wy nie wiecie, skąd przychodzę i dokąd idę.
9.DĄBR.WUL.1973A odpowiadając Jezus rzekł im: Chociaż ja świadectwo daję sam o sobie, prawdziwe jest świadectwo moje, bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę: lecz wy nie wiecie, skąd przychodzę albo dokąd idę.
10.DĄBR.GR.1961Odpowiedział im Jezus: Chociaż ja sam o sobie świadectwo daję, prawdziwe jest świadectwo moje, bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę; a wy nie wiecie ani skąd przychodzę, ani dokąd idę.
11.TYSIĄCL.WYD5W odpowiedzi rzekł do nich Jezus: Nawet jeżeli Ja sam o sobie daję świadectwo, to świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie, ani skąd przychodzę, ani dokąd idę.
12.BRYTYJKAOdpowiedział Jezus i rzekł im: Chociaż Ja sam świadczę o sobie, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd przybyłem i dokąd idę; lecz wy nie wiecie, skąd przychodzę i dokąd idę.
13.POZNAŃSKAA Jezus im odpowiedział: - Jeśli nawet Ja sam daję świadectwo o sobie, moje świadectwo jest prawdziwe, bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie, skąd przychodzę ani dokąd idę.
14.WARSZ.PRASKANa to rzekł do nich Jezus: Nawet jeżeli sam świadczę o sobie, moje świadectwo jest prawdziwe, gdyż wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę. A wy nie wiecie, ani skąd przyszedłem, ani dokąd idę.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jezus im odpowiedział, mówiąc: Choćbym ja świadczył o samym sobie, moje świadectwo jest prawdziwe; bo wiem skąd przyszedłem i dokąd idę; ale wy nie wiecie skąd przychodzę i dokąd idę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus im odpowiedział: Nawet jeśli Ja świadczę o sobie samym, moje świadectwo jest prawdziwe, gdyż wiem, skąd przybyłem i dokąd zmierzam; wy natomiast nie wiecie, skąd przychodzę i dokąd zmierzam.
17.TOR.PRZ.Jezus w odpowiedzi, rzekł im: Nawet jeśli ja świadczę sam o sobie, to moje świadectwo jest prawdziwe, gdyż wiem, skąd przyszedłem i gdzie odchodzę; lecz wy nie wiecie, skąd przyszedłem i gdzie odchodzę.