« Jan 8:33 Ewangelia Jana 8:34 Jan 8:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(8:24) Odpowiedział im Jesus: prawdziwie prawdziwie mówię wam, iż wszelki czyniący grzech, niewolnikiem jest grzechu.
2.WUJEK.1923Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Iż wszelki, który czyni grzech, jest sługą grzechu.
3.RAKOW.NTOdpowiedział im Jezus: Amen amen, mówię wam: Iż wszelki, który czyni grzech, niewolnikiem jest grzechu.
4.GDAŃSKA.1881Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, iż wszelki, kto czyni grzech, sługą jest grzechu.
5.GDAŃSKA.2017Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że każdy, kto popełnia grzech, jest sługą grzechu.
6.SZCZEPAŃSKIJezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: każdy kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu;
7.MARIAWICIOdpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że każdy kto czyni grzech, jest sługą grzechu.
8.GRZYM1936Jezus im odpowiedział: Powiadam wam, że kto grzech popełnia, jest niewolnikiem grzechu.
9.DĄBR.WUL.1973Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu.
10.DĄBR.GR.1961Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że każdy kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu.
11.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu.
12.BRYTYJKAJezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu.
13.POZNAŃSKAJezus im odpowiedział: - Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem,
14.WARSZ.PRASKARzekł tedy do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, że każdy, kto dopuszcza się grzechu, jest niewolnikiem grzechu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus na to: Ręczę i zapewniam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu.
17.TOR.PRZ.Jezus odpowiedział im: „Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu.”