« Jan 8:35 Ewangelia Jana 8:36 Jan 8:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(8:26) Jeśli przeto syn was wyswobodzi, iście wyswobodzeni będziecie.
2.WUJEK.1923A przetóż jeźli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolni będziecie.
3.RAKOW.NTJeśli tedy syn was wolnymi uczyni, prawdziwie wolni będziecie.
4.GDAŃSKA.1881A przetoż jeźli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie prawdziwie wolni.
6.SZCZEPAŃSKIJeśli przeto <ten> Syn was wyzwoli, prawdziwie wolni będziecie.
7.MARIAWICIA przeto, jeśli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.
8.GRZYM1936Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.
9.DĄBR.WUL.1973Przeto jeśli Syn was wyzwoli, prawdziwie wolnymi będziecie.
10.DĄBR.GR.1961Przeto jeśli Syn was wyzwoli, rzeczywiście wolni będziecie.
11.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni.
12.BRYTYJKAJeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.
13.POZNAŃSKAJeżeli więc Syn wyzwoli was, będziecie naprawdę wolni.
14.WARSZ.PRASKAJeżeli więc Syn obdarzy was wolnością, wówczas będziecie rzeczywiście wolni.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem jeśli Syn was wyzwoli będziecie prawdziwie wolni.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie naprawdę wolni.
17.TOR.PRZ.„Dlatego, jeśli Syn was wyzwoli, naprawdę będziecie wolni.”