« Jan 8:43 Ewangelia Jana 8:44 Jan 8:45 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(8:34) Wy z ojca diabła jesteście, i żądze ojca waszego chcecie czynić. On mężobójcą był od początku, a wprawdzie nie został, iż niemasz prawdy w nim. Gdy powieda kłamstwo, z swego powieda że kłamca jest i ociec jego.
2.WUJEK.1923Wy z ojca djabła jesteście, a pożądliwości ojca waszego czynić chcecie. On był mężobójcą od początku, i w prawdzie nie został; bo w nim niemasz prawdy; gdy mówi kłamstwo, z własnego mówi, iż jest kłamcą, i ojcem jego.
3.RAKOW.NTWy z ojca dyabła jesteście, i pożądliwości ojca waszego chcecie czynić. On mężobójcą był od początku, i w prawdzie nie stanął; iż nie masz prawdy w nim. Kiedy mówi kłamstwo, z własnych rzeczy mówi, iż kłamcą jest, i ojcem jego.
4.GDAŃSKA.1881Wyście z ojca dyjabła i pożądliwości ojca waszego czynić chcecie; onci był mężobójcą od początku i w prawdzie nie został, bo w nim prawdy nie masz: gdy mówi kłamstwo, z swego własnego mówi, iż jest kłamcą i ojcem kłamstwa.
5.GDAŃSKA.2017Wy jesteście z waszego ojca – diabła i chcecie spełniać pożądliwości waszego ojca. On był mordercą od początku i nie został w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.
6.SZCZEPAŃSKIWy z ojca czarta pochodzicie, i chcecie spełniać pragnienia ojca waszego. On był zabójcą od początku, i w prawdzie nie wytrwał, bo niemasz w nim prawdy; gdy mówi kłamstwo, mówi ze swego, bo kłamcą jest i jego ojcem.
7.MARIAWICIWy jesteście z ojca dyabła i pożądania ojca waszego chcecie czynić. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie stał, bo niemasz w nim prawdy. Gdy mówi kłamstwo, ze swego własnego mówi, bo kłamcą jest i ojcem kłamstwa.
8.GRZYM1936Wy z ojca djabła jesteście i wolę ojca waszego czynić chcecie. On był mężobójcą od początku i w prawdzie się nie ostał; bo nie masz w nim prawdy; kiedy kłamie, z własnego mówi, gdyż kłamcą jest i ojcem kłamstwa.
9.DĄBR.WUL.1973Wy z ojca czarta pochodzicie i pragnienia ojca waszego wypełniać chcecie. On jest, mordercą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo nie masz w nim prawdy; gdy wypowiada kłamstwo, mówi od siebie, bo kłamcą jest i ojcem kłamstwa.
10.DĄBR.GR.1961Wy z ojca czarta pochodzicie i pragnienia ojca waszego wypełniać chcecie. On był mordercą od początku i nie wytrwał w prawdzie, bo nie masz w nim prawdy; ilekroć wypowiada kłamstwo, dobywa je z własnych zasobów, bo kłamcą jest i ojcem kłamstwa.
11.TYSIĄCL.WYD5Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i nie wytrwał w prawdzie, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.
12.BRYTYJKAOjcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.
13.POZNAŃSKADiabeł jest waszym ojcem i chcecie spełniać jego życzenia. On był od początku zabójcą i nie wytrwał w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Kiedy kłamie, mówi ze swego, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.
14.WARSZ.PRASKAWaszym ojcem jest sam diabeł, a wy pragniecie spełniać wszystkie jego życzenia. Był on od samego początku mordercą i nigdy nie trwał w prawdzie, gdyż prawdy w ogóle w nim nie ma. Kiedy zaś kłamie, kłamie sam z siebie, bo jest kłamcą i [co więcej] ojcem kłamstwa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wy jesteście z tego oszczerczego ojca i chcecie czynić pragnienia waszego ojca. On był od początku zabójcą człowieka i nie trwał w prawdzie, gdyż w nim nie ma prawdy; kiedy mówi kłamstwo, mówi ze swoich własnych, bo jest kłamcą i jego ojcem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWaszym ojcem jest diabeł i to jego żądze chcecie zaspokajać. On od początku był mordercą i nie wytrwał w prawdzie, ponieważ w nim nie ma prawdy. Kiedy kłamie, przemawia własnym językiem, gdyż jest kłamcą, a nawet ojcem kłamstwa.
17.TOR.PRZ.„Wy jesteście z waszego ojca – diabła, i pożądliwości ojca waszego chcecie czynić. On był mordercą od początku i nie pozostał w prawdzie, gdyż w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, od siebie mówi, dlatego że jest kłamcą i jego ojcem.”