« DzA 11:28 Dzieje Apostolskie 11:29 DzA 11:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:29b) Uczniowie lepak jako komu dostawało, uradzili każdy z nich na służbę posłać mieszkającym w Judskiej (ziemi) bratom.
2.WUJEK.1923A uczniowie, jako kto miał, postanowili każdy posłać na posługowanie braciéj, którzy mieszkali w Żydowskiéj ziemi.
3.RAKOW.NTA z uczniów jako przemógł który, postanowili każdy z nich na usługowanie posłać mieszkającej w Judskiej ziemi braciej.
4.GDAŃSKA.1881Tedy uczniowie, każdy z nich według przemożenia swego, postanowili posłać na wspomożenie braci, którzy mieszkali w Judzkiej ziemi.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy uczniowie, każdy z nich według swoich możliwości, postanowili posłać pomoc do braci, którzy mieszkali w Judei.
6.JACZEWSKIUczniowie Pańscy, każdy wedle swej możności, postanowili wesprzeć braci w Judei mieszkających,
7.SZCZEPAŃSKIUczniowie zaś, każdy wedle możności, postanowili wesprzeć braci, mieszkających w Judei;
8.DĄBR.WUL.1973Uczniowie tedy, każdy według możności postanowili wesprzeć braci mieszkających w Judei.
9.DĄBR.GR.1961Uczniowie więc, każdy według możliwości, postanowili wesprzeć braci mieszkających w Judei.
10.TYSIĄCL.WYD5Uczniowie postanowili więc, że każdy według [swej] zamożności pośpieszy z pomocą braciom mieszkającym w Judei.
11.BRYTYJKAWówczas uczniowie postanowili posłać, każdy według możliwości, doraźną pomoc braciom, którzy mieszkali w Judei;
12.POZNAŃSKAW związku z tym uczniowie postanowili, że każdy w miarę możności przyjdzie z pomocą braciom mieszkającym w Judei.
13.WARSZ.PRASKAWtedy uczniowie postanowili, żeby każdy według własnych możliwości pośpieszył z pomocą braciom mieszkającym w Judei.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś uczniowie ustalili, że każdy z nich pośle na usługę braciom, którzy zamieszkują w Judei, w miarę tego, jak każdy był w stanie.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITCo do uczniów natomiast, tyle na ile każdego było stać, wszyscy postanowili wysłać pomoc braciom mieszkającym w Judei.
16.TOR.NOWE.PRZ.Uczniowie więc postanowili, tak jak każdego z nich było stać, posłać pomoc braciom mieszkającym w Judei.