« DzA 11:27 Dzieje Apostolskie 11:28 DzA 11:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:29a) A wstawszy jeden z nich imieniem Agab, oznajmił przez ducha (że) głód wielki miał być po wszytkiem świecie, który i był za Klaudyusa (Cesarza.)
2.WUJEK.1923A powstawszy jeden z nich imieniem Agabus, oznajmował przez Ducha, iż miał być głód wielki po wszystkim świecie: który był za Klaudyusza.
3.RAKOW.NTA powstawszy jeden z nich imieniem Agabus, znamionował przez Ducha, iż głód wielki miał być po wszytkim świecie, który się też sstał za Klaudyusza Cesarza.
4.GDAŃSKA.1881A powstawszy jeden z nich imieniem Agabus, oznajmił przez Ducha, iż miał być głód wielki po wszystkim okręgu ziemskiem, który też był za Klaudyjusza cesarza.
5.GDAŃSKA.2017I jeden z nich, imieniem Agabos, powstał i oznajmił przez Ducha, że w całej ziemi nastanie wielki głód. Nastał on za cesarza Klaudiusza.
6.JACZEWSKIi jeden z nich, nazywający się Agabus, natchniony przez Ducha świętego, zapowiedział wielki głód na całym świecie, który miał miejsce za panowania Klaudiusza.
7.SZCZEPAŃSKIjeden z nich, imieniem Agabus, powstał i przepowiedział natchniony Duchem, że w całym świecie nastanie głód wielki, co się też stało za Klaudyusza.
8.DĄBR.WUL.1973I jeden z nich, imieniem Agabus, powstawszy oznajmił w natchnieniu, że nastanie głód wielki w całym świecie, jaki był za Klaudiusza.
9.DĄBR.GR.1961I jeden z nich, imieniem Agabus, natchniony przez Ducha, powstawszy przepowiedział, że nastanie głód wielki w całym świecie. To ten, który nastał za Klaudiusza.
10.TYSIĄCL.WYD5Jeden z nich, imieniem Agabos, przepowiedział z natchnienia Ducha, że na całej ziemi nastanie wielki głód. Nastał on za Klaudiusza.
11.BRYTYJKAI powstał jeden z nich, imieniem Agabus, i przepowiedział, natchniony przez Ducha, że nastanie głód wielki na całym świecie; nastał on też za Klaudiusza.
12.POZNAŃSKApod natchnieniem Ducha Świętego przepowiedział wielki głód, który dotknie całą ziemię, co rzeczywiście miało miejsce za Klaudiusza.
13.WARSZ.PRASKAz których jeden, imieniem Agabos, pozostając pod natchnieniem Ducha Świętego, przepowiedział, że wielki głód nawiedzi wkrótce całą ziemię. Głód ten rzeczywiście nastał za panowania cesarza Klaudiusza.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeden z nich, imieniem Agabus, wstał oraz zapowiedział przez Ducha, że ma być wielki głód na całej zamieszkałej ziemi, który się wydarzył za cesarza Klaudiusza.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJeden z nich, imieniem Hagabos, zapowiedział pod wpływem Ducha, że na całym świecie nastanie wielki głód. Nastał on też za panowania Klaudiusza.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy powstał jeden z nich, o imieniu Agabus, wskazał przez Ducha, że będzie wielki głód w całej zamieszkałej ziemi, który też nastał za cesarza Klaudiusza.