« DzA 11:26 Dzieje Apostolskie 11:27 DzA 11:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:28) A wte dni przyszli od Jeruzalema prorocy do Antyochij.
2.WUJEK.1923A w te dni nadeszli prorocy z Jeruzalem do Antyochii.
3.RAKOW.NTA w onyż dni sstąpili z Jerozolimy Prorocy do Antyochiey.
4.GDAŃSKA.1881A w one dni przyszli prorocy z Jeruzalemu do Antyjochii.
5.GDAŃSKA.2017A w tych dniach przybyli z Jerozolimy do Antiochii prorocy.
6.JACZEWSKITych dni do Antiochii przybyli z Jerozolimy prorocy,
7.SZCZEPAŃSKIA w owym czasie nadeszli do Antyochii prorocy z Jerozolimy;
8.DĄBR.WUL.1973A w owym czasie nadeszli do Antiochii prorocy z Jerozolimy.
9.DĄBR.GR.1961A w owym czasie nadeszli do Antiochii prorocy z Jerozolimy.
10.TYSIĄCL.WYD5W tym czasie właśnie przybyli z Jerozolimy do Antiochii prorocy.
11.BRYTYJKAW owym to czasie przyszli do Antiochii prorocy z Jerozolimy.
12.POZNAŃSKAW tym czasie przybyli prorocy z Jerozolimy do Antiochii. Jeden z nich imieniem Agabus
13.WARSZ.PRASKAW tym czasie również przybyli z Jerozolimy do Antiochii prorocy,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale w tych dniach z Jerozolimy do Antiochii zeszli prorocy.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITW tych zaś dniach przyszli do Antiochii prorocy z Jerozolimy.
16.TOR.NOWE.PRZ.A w tych dniach przyszli do Antiochii prorocy z Jerozolimy.