« DzA 13:24 Dzieje Apostolskie 13:25 DzA 13:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A jako (skoro) wypełnił Johan bieg, mówił: kogo mię dorozumiewacie się być, nie jestem ja, ale oto idzie za mną, którego nie jestem dostojen botów nóg (jego) rozwięzać.
2.WUJEK.1923A gdy Jan wypełnił bieg swój, mówił: Kim mię być mniemacie? nie jestem ja, ale oto idzie za mną, którego obuwia nóg nie jestem godzien rozwiązać.
3.RAKOW.NTA gdy wypełnił Jan bieg swój, mówił: Kim mię mniemacie być, nie jestem ja. Ale oto przychodzi za mną, którego nie jestem godzien obuwia nóg rozwiązać.
4.GDAŃSKA.1881A gdy Jan dokonał biegu swego, rzekł: Kim mię być mniemacie? Nie jestem ja, ale oto idzie za mną, u którego nóg obuwia nie jestem godzien rozwiązać.
5.GDAŃSKA.2017A gdy Jan dopełniał swego biegu, powiedział: Za kogo mnie uważacie? Nie jestem nim. Ale idzie za mną ten, któremu nie jestem godny rozwiązać obuwia na nogach.
6.JACZEWSKIi przy schyłku dni swoich mówił: Za kogo mnie macie? Czy może za Messyasza? Nie jestem nim. Messyasz się po mnie ukaże; jam nie godzien rozwiązać rzemyka u obuwia jego.
7.SZCZEPAŃSKIA Jan, kończąc swe posłannictwo, mówił: Nie jestem ja tym, za kogo mnie uważacie, ale oto przychodzi po mnie Ten, któremu jam nie godzien sandałów u nóg rozwiązać.
8.DĄBR.WUL.1973A gdy Jan wypełnił posłannictwo swoje, mówił: Nie jestem tym, za kogo mię uważacie, ale oto przychodzi po mnie ten, któremu nie jestem godzien rozwiązać sandałów u nóg jego.
9.DĄBR.GR.1961A kiedy Jan wypełnił swoje posłannictwo mówił: Nie jestem tym, za kogo mnie uważacie, ale oto idzie za mną ten, któremu nie jestem godzien rozwiązać sandałów.
10.TYSIĄCL.WYD5A pod koniec swojej działalności Jan mówił: Ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie Ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach.
11.BRYTYJKAGdy Jan był bliski końca swojej misji, powiedział: Nie jestem tym, za kogo mnie uważacie; ale oto idzie za mną Ten, którego sandałów nie jestem godzien rozwiązać u stóp jego.
12.POZNAŃSKAA gdy Jan wypełnił swoją misję, powiedział: »Nie jestem tym, za kogo mnie uważacie, ale za mną idzie Ten, któremu nie jestem godzien rozwiązać obuwia na Jego nogach«.
13.WARSZ.PRASKAPod koniec zaś swego życia Jan mowił: Nie jestem tym, na którego czekacie. Przyjdzie On po mnie, a ja nie jestem godzien nawet rozwiązać rzemyka u sandałów Jego.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kiedy Jan dokonywał biegu, mówił: Kim myślicie, że ja jestem? Ja nie jestem; ale za mną oto idzie Ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandała u nóg.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA przy końcu swojej misji Jan oświadczył: Jeśli uważacie mnie za Chrystusa, to ja nim nie jestem. Lecz za mną idzie Ten, któremu nie jestem godny rozwiązać rzemieni u sandałów.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy Jan wypełniał już swój bieg życia, powiedział: Za kogo mnie uważacie? To nie ja jestem Nim, ale oto przychodzi po mnie Ten, któremu nie jestem godny rozwiązać rzemienia sandału u Jego stóp.