« DzA 16:9 Dzieje Apostolskie 16:10 DzA 16:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A jako (skoro) widzenie (to) ujrzał, wnet szukaliśmy odyść do Macedoniej rozumiejąc że nas przyzywał Bóg opowiedać Ewanielion.
2.WUJEK.1923A gdy ujrzał widzenie, natychmiast staraliśmy się iść do Macedonii, będąc upewnieni, iż nas Bóg wezwał ku powiadaniu im Ewangelii,
3.RAKOW.NTA gdy ono widzenie ujźrzał, wnet staraliśmy się jakobyśmy wyszli do Macedoniey, spólnie się znaszając, iż powoływał nas Pan ku opowiedaniu Ewanieliey im.
4.GDAŃSKA.1881A ujrzawszy to widzenie, zaraześmy się starali o to, jakobyśmy się puścili do Macedonii, będąc tego pewni, iż nas Pan powołał, abyśmy im kazali Ewangieliję.
5.GDAŃSKA.2017Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii, będąc tego pewni, że Pan nas powołał, abyśmy im głosili ewangelię.
6.JACZEWSKIPo tem widzeniu Pawła natychmiast szukaliśmy przeprawy do Macedonii, bo byliśmy pewni, że Bóg nas wzywa tam, jako opowiadaczów Ewangelii.
7.SZCZEPAŃSKIA po widzeniu zaraz usiłowaliśmy wybrać się do Macedonii, będąc pewni, że Bóg nas wezwał, byśmy głosili im Ewangelię.
8.DĄBR.WUL.1973I zaraz po widzeniu usiłowaliśmy odjechać do Macedonii, upewnieni, że Bóg nas wezwał, byśmy głosili im Ewangelię.
9.TYSIĄCL.WYD5Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii, w przekonaniu, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię.
10.BRYTYJKAGdy tylko ujrzał to widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii, wnioskując, iż nas Bóg powołał, abyśmy im zwiastowali dobrą nowinę.
11.POZNAŃSKAPo tym widzeniu natychmiast staraliśmy się wyruszyć do Macedonii w przekonaniu, że Bóg wzywa nas do głoszenia im dobrej nowiny.
12.WARSZ.PRASKAZaraz też po tym widzeniu usiłowaliśmy udać się do Macedonii, gdyż byliśmy przekonani, że Bóg nas wezwał, abyśmy tam głosili Ewangelię.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy zobaczył to widzenie, zaraz pragnęliśmy wyjść do Macedonii, wnioskując, że Pan nas powołuje, by ogłosić im dobrą nowinę.
14.EIB.BIBLIA.2016Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii, dochodząc wspólnie do wniosku, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im dobrą nowinę.
15.TOR.NOWE.PRZ.A gdy on ujrzał tę wizję, zaraz chcieliśmy udać się do Macedonii, wspólnie wnioskując, że Pan nas wezwał, abyśmy im głosili dobrą nowinę.