« DzA 16:37 Dzieje Apostolskie 16:38 DzA 16:39 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I opowiedzieli ceklarze urzędnikom te słowa, i zlękli się słysząc że są Rzymianie.
2.WUJEK.1923I oznajmili urzędowi Ceklarze te słowa. I bali się, usłyszawszy, że Rzymianie byli.
3.RAKOW.NTI powiedzieli Przełożonym oprawcy słowa te; i bali się, usłyszawszy że Rzymianie są.
4.GDAŃSKA.1881Tedy powiedzieli hetmanom słudzy miejscy te słowa. I zlękli się, usłyszawszy, że byli Rzymianie,
5.GDAŃSKA.2017Słudzy miejscy przekazali te słowa pretorom. A gdy tamci usłyszeli, że są Rzymianami, przestraszyli się.
6.JACZEWSKISłowa te liktorowie donieśli urzędowi, który dowiedziawszy się, że z Rzymianami sprawa, zląkł się niemało.
7.SZCZEPAŃSKIPachołkowie tedy donieśli te słowa urzędnikom. I przerazili się, słysząc, że byli Rzymianami,
8.MARIAWICIPowiedzieli tedy liktorzy te słowa urzędnikom. I zlękli się, usłyszawszy, że Rzymianami byli,
9.DĄBR.WUL.1973i wyprowadzą nas. I powiadomili liktorzy urzędników o słowach tych. I zlękli się słysząc, że są Rzymianami,
10.DĄBR.GR.1961i wyprowadzą nas. Słowa te donieśli liktorzy pretorom. I zlękli się słysząc, że są obywatelami rzymskimi,
11.TYSIĄCL.WYD5Liktorzy oznajmili te słowa pretorom. Ci przestraszyli się, usłyszawszy, że [tamci] są Rzymianami.
12.BRYTYJKAPachołkowie zaś donieśli pretorom te słowa. A ci gdy usłyszeli, że są Rzymianami, zlękli się.
13.POZNAŃSKALiktorzy donieśli o tym strategom. Gdy ci się dowiedzieli, że to są obywatele rzymscy, wystraszyli się.
14.WARSZ.PRASKASkoro tylko liktorzy powtórzyli te słowa pretorom, ci przerazili się na wiadomość, że mają do czynienia z obywatelami rzymskimi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A woźni przekazali te słowa urzędnikom. Zatem się wystraszyli, gdy usłyszeli, że są Rzymianami.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITStraż doniosła pretorom te słowa. A ci, gdy usłyszeli, że mają do czynienia z Rzymianami, przestraszyli się.
17.TOR.PRZ.Wtedy liktorzy powiedzieli te słowa sprawującym władzę. A ci zlękli się, słysząc, że są Rzymianami.