« DzA 16:38 Dzieje Apostolskie 16:39 DzA 16:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A przyszedszy przeprosili je, i wywiodszy prosili aby wyszli z miasta.
2.WUJEK.1923A przyszedłszy, przepraszali je: i wywiódłszy, prosili, aby wyszli z miasta.
3.RAKOW.NTA przyszedszy przepraszali je, i wywiódszy prosili aby wyszli z miasta.
4.GDAŃSKA.1881A przyszedłszy, przeprosili ich, a wywiódłszy ich, prosili ich, aby wyszli z miasta.
5.GDAŃSKA.2017Przyszli, przeprosili ich i wyprowadziwszy, prosili, aby opuścili miasto.
6.JACZEWSKII przybyli urzędnicy i przepraszali Pawła i Sylasa, i wyprowadzili ich z więzienia, i prosili ich, aby opuścili miasto.
7.SZCZEPAŃSKIto też przyszli i przepraszali ich, a wyprowadzając błagali, aby odeszli z miasta.
8.MARIAWICIi przyszedłszy, przepraszali ich i wywiódłszy, prosili, aby z miasta wyszli.
9.DĄBR.WUL.1973a przyszedłszy przeprosili ich i wyprowadzając błagali, aby odeszli z miasta.
10.DĄBR.GR.1961a przyszedłszy, przepraszali ich i wyprowadzając błagali, aby opuścili miasto.
11.TYSIĄCL.WYD5Przyszli, przeprosili ich i wyprowadziwszy, prosili, aby opuścili miasto.
12.BRYTYJKAI przyszedłszy, przeprosili ich, wyprowadzili i prosili, żeby opuścili miasto.
13.POZNAŃSKAPrzyszli więc zaraz, przeprosili ich i wyprowadzając błagali o opuszczenie miasta.
14.WARSZ.PRASKAPrzyszli więc co prędzej, przeprosili ich i wyprowadziwszy z więzienia wzywali, aby co rychlej opuścili miasto.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc przyszli, wezwali ich, wyprowadzili i prosili, aby wyszli z miasta.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzybyli więc, przeprosili ich, wyprowadzili i prosili, aby odeszli z miasta.
17.TOR.PRZ.A gdy przyszli, wezwali ich, a wyprowadzając, prosili, by wyszli z miasta.