« DzA 17:11 Dzieje Apostolskie 17:12 DzA 17:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mnodzy przeto znich uwierzyli, i Grecskich niewiast uczciwych, i mężów niemało.
2.WUJEK.1923A przetóż wiele ich uwierzyło z nich, i niewiast pogańskich uczciwych i mężów niemało.
3.RAKOW.NTWieleć tedy z nich uwierzyło, i Greckich niewiast uczciwych, i mężów nie mało.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż wiele ich z nich uwierzyło, i Greckich niewiast uczciwych, i mężów niemało.
5.GDAŃSKA.2017Wielu więc z nich uwierzyło, również niemało wpływowych greckich kobiet i mężczyzn.
6.JACZEWSKIZnaczna liczba obywateli tego miasta przyjęła wiarę; toż samo uczyniło wiele niewiast pogańskich z rodów przedniejszych i mężczyzn niemało.
7.SZCZEPAŃSKIWielu też z pośród nich uwierzyło, jak i nie mało z zacnych niewiast helleńskich i mężczyzn.
8.MARIAWICIWielu też z nich uwierzyło, także z pośród szlachetnych niewiast pogańskich i mężów niemało.
9.DĄBR.WUL.1973Wielu też pośród nich uwierzyło, a i niewiast przedniejszych i mężów spośród pogan niemało.
10.DĄBR.GR.1961Wielu też z nich uwierzyło; spośród Greków niemało znakomitych niewiast i mężów.
11.TYSIĄCL.WYD5Wielu też z nich uwierzyło, a także wiele wpływowych Greczynek i niemało mężczyzn.
12.BRYTYJKAWielu też z nich uwierzyło, również niemało wybitnych greckich niewiast i mężów.
13.POZNAŃSKAWielu więc z nich przyjęło wiarę, także niemało znakomitych kobiet greckich i mężczyzn.
14.WARSZ.PRASKAUwierzyło też wkrótce nie tylko wielu spośród owych Żydów, lecz także niemało co znaczniejszych kobiet greckich i mężczyzn.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego wielu z nich uwierzyło, także z porządnych greckich niewiast oraz niemało mężczyzn.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWielu zatem prawdziwie uwierzyło, w tym też niemało wybitnych Greczynek oraz mężczyzn.
17.TOR.PRZ.Wielu więc z nich prawdziwie uwierzyło, i dostojnych Greczynek, kobiet i niemało mężczyzn.