« DzA 17:33 Dzieje Apostolskie 17:34 DzA 18:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A niektórzy mężowie przystawszy do niego, uwierzyli, między któremi i Dyonisius Ariopait (był,) i niewiasta imieniem Damarys, i drudzy z nimi.
2.WUJEK.1923A mężowie niektórzy przystawszy do niego, uwierzyli: między którymi i Dyonizyusz Areopagita i niewiasta, imieniem Damarys, i drudzy z nimi.
3.RAKOW.NTA niektórzy mężowie, przyłączywszy się do niego, uwierzyli; między którymi też Dyonizyus Areopagita, i niewiasta imieniem Damarys, i inni z nimi.
4.GDAŃSKA.1881A mężowie niektórzy przyłączywszy się do niego, uwierzyli, między którymi też był Dyjonizyjusz Areopagitczyk i niewiasta imieniem Damarys, i inni z nimi.
5.GDAŃSKA.2017Lecz niektórzy ludzie przyłączyli się do niego i uwierzyli. Był też wśród nich Dionizy Areopagita i kobieta imieniem Damaris oraz inni z nimi.
6.JACZEWSKIMimo to niektórzy z jego słuchaczów przystali doń i uwierzyli. Do takich należał Dyonizy Areopagita i kobieta, imieniem Damarys, i drudzy jeszcze.
7.SZCZEPAŃSKINiektórzy jednak mężowie przyłączyli się do niego i uwierzyli; w ich liczbie byli także Dyonizy Areopagita i niewiasta Damaris i inni z nimi.
8.MARIAWICIA niektórzy mężowie przystawszy do niego, uwierzyli, między którymi i Dyonizyusz Areopagita, i niewiasta imieniem Damarys, i drudzy z nimi.
9.DĄBR.WUL.1973Niektórzy jednak mężowie przyłączywszy się do niego uwierzyli, wśród nich był też Dionizy Areopagita, niewiasta, imieniem Damaris, i inni z nimi.
10.DĄBR.GR.1961Niektórzy jednak mężowie przyłączyli się do niego i uwierzyli, a wśród nich był też Dionizy Areopagita, niewiasta, imieniem Damaris, i inni z nimi.
11.TYSIĄCL.WYD5Niektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli. Wśród nich Dionizy Areopagita i kobieta imieniem Damaris, a z nimi inni.
12.BRYTYJKALecz niektórzy mężowie przyłączyli się do niego i uwierzyli, a wśród nich również Dionizy Areopagita i niewiasta, imieniem Damaris, oraz inni z nimi.
13.POZNAŃSKANiektórzy jednak ludzie przyłączyli się do niego i uwierzyli. Wśród nich także Dionizy, Areopagita i kobieta imieniem Damaris, a wraz z nimi i inni.
14.WARSZ.PRASKALecz byli i tacy, którzy przyłączyli się do niego i uwierzyli. Wśród nich znajdował się Dionizy Areopagita, niewiasta imieniem Damaris i inni.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale niektórzy mężowie, przystali z nim oraz uwierzyli; wśród nich Dionizos Areopagita, niewiasta imieniem Damaris i inni z nimi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNiektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli. Wśród nich był Dionizy Areopagita oraz kobieta imieniem Damaris.
17.TOR.PRZ.A niektórzy mężczyźni przyłączyli się do niego i uwierzyli, wśród nich był i Dionizy Areopagita i niewiasta imieniem Damaris, i inni z nimi.