« DzA 2:10 Dzieje Apostolskie 2:11 DzA 2:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Krytowie i Arabowie słyszemy je mówiące naszymi językami wielmożności Boże.
2.WUJEK.1923Żydowie téż i nowo nawróceni, Kreteńczycy i Arabczycy: słyszeliśmy je mówiące języki naszemi wielmożne sprawy Boże.
3.RAKOW.NTKreteńczycy i Arabczycy; słyszymy mówiące je naszymi języki wielmożności Boże.
4.GDAŃSKA.1881Kreteńczycy, i Arabczycy; słyszymy ich, mówiących językami naszemi wielkie sprawy Boże.
5.GDAŃSKA.2017Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże.
6.JACZEWSKItak Żydzi jako i Prozelici; jesteśmy z Krety i Arabii: a słyszymy ich, jako naszymi językami opowiadają dziwne sprawy Boże".
7.SZCZEPAŃSKItak żydzi jak i nowonawróceni, Kreteńczycy i Arabowie, jakoż ich słyszymy głoszących wielkie dzieła Boże w naszych językach?
8.MARIAWICIi z Krety, i z Arabii, słyszeliśmy ich mówiących naszymi językami wielkie sprawy Boże.
9.DĄBR.WUL.1973Żydzi też i prozelici, Kreteńczycy i Arabowie — słyszeliśmy ich mówiących w naszych językach o wielkich sprawach Bożych.
10.DĄBR.GR.1961Żydzi i prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – czy nie słyszymy ich mówiących w naszych językach o wielkich sprawach Bożych?”
11.TYSIĄCL.WYD5Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże.
12.BRYTYJKAZarówno Żydzi jak prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże.
13.POZNAŃSKAŻydzi i prozelici, mieszkańcy Krety i Arabowie, słyszymy jak oni mówią w naszych językach o niezwykłych dziełach Bożych."
14.WARSZ.PRASKAWreszcie Żydzi i prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – wszyscy słyszymy, jak w naszych własnych językach opowiadają o wielkich dziełach Boga.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kreteńczycy i Arabowie. Słyszymy ich mówiących wzniosłe rzeczy Boga naszymi językami.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITzarówno Żydzi, jak i prozelici - Kreteńczycy oraz Arabowie - słyszymy ich, jak w naszych językach mówią o wielkich dziełach Boga.
17.TOR.PRZ.Kreteńczycy i Arabowie, słyszymy ich mówiących w naszych językach o wielkich dziełach Boga.