« DzA 2:9 Dzieje Apostolskie 2:10 DzA 2:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574We Frygij też w Pamfilij, w Eipcie i wkrainach Libiej wedle Kiryny, i przychodniowie Rzymscy, Judowie też i nowo nawróceni.
2.WUJEK.1923W Frygii i w Pamphilii, w Egipcie i w stronach Libii, która jest podle Cyreny, i przychodniowie Rzymscy.
3.RAKOW.NTW Frygyey też i w Pamfiliey, Egiptcie, i w stronach Libiey onej, która jest podle Cyreny, i przychodniowie Rzymscy; Żydowie też i nowowiernicy,
4.GDAŃSKA.1881W Frygii, i w Pamfilii, w Egipcie, i w stronach Libii, która jest podle Cyreny, i przychodniowie Rzymscy; Żydowie, i nowonawróceni;
5.GDAŃSKA.2017We Frygii, w Pamfilii, Egipcie i w częściach Libii, które leżą obok Cyreny, a także przybysze z Rzymu, zarówno Żydzi, jak i prozelici;
6.JACZEWSKIFrygii i Pamfilii, Egiptu i tej części Libii, która jest o granicę z Cyreną; jesteśmy tu przechodniowie Rzymscy,
7.SZCZEPAŃSKIFrygii i Pamfilii, Egiptu i ziem libijskich koło Cyreny, przychodźcy też z Rzymu,
8.MARIAWICIi we Frygii, i w Pamfilii, i w Egipcie, i w krainach Libii, która jest przy Cyrenie, i przychodnie z Rzymu, zarówno Żydzi jak i nowonawróceni,
9.DĄBR.WUL.1973Frygii i Pamfilii, Egiptu i ziem libijskich leżących koło Cyreny, i przybysze z Rzymu,
10.DĄBR.GR.1961Frygii i Pamfilii, Egiptu i ziem libijskich leżących koło Cyreny i przybysze z Rzymu,
11.TYSIĄCL.WYD5Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu,
12.BRYTYJKAFrygii i Pamfilii, Egiptu i części Libii, położonej obok Cyreny, i przychodnie rzymscy,
13.POZNAŃSKAFrygii i Pamfilii, Egiptu, części Libii położonej koło Cyreny i pielgrzymi z Rzymu,
14.WARSZ.PRASKAFrygii, Pamfilii, Egiptu i regionów Libii położonych blisko Cyreny oraz przybysze z Rzymu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Frygię i Pamfilię, Egipt oraz tereny Libii, naprzeciw Cyreny; także ci, przebywający w kraju Rzymianie, Żydzi i prozelici,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITFrygii, Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą koło Cyreny, przybysze z Rzymu -
17.TOR.PRZ.Frygię a także Pamfilię, Egipt i części Libii, tej leżącej naprzeciw Cyreny, i przybysze z Rzymu, Judejczycy, a także prozelici,