« DzA 2:8 Dzieje Apostolskie 2:9 DzA 2:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Parthowie i Medowie i Elamitowie, i mieszkający w Mezapotamij, w Judskiej (ziemi) i też w Kapadocyi, w Poncie i w Azyi.
2.WUJEK.1923Parthowie i Medowie i Elamitowie i mieszkający w Mesopotamii, w Żydowskiéj ziemi i w Kapadocyi, w Poncie i w Azyi,
3.RAKOW.NTMy Parthowie, i Medowie, i Elamitowie, i którzy mieszkamy w Mezopotamiey, Judskiej ziemi też i w Kapadocyey, Poncie, i Azyiey,
4.GDAŃSKA.1881Partowie i Medowie, i Elamitowie, i którzy mieszkamy w Mezopotamii, w Judzkiej ziemi, i w Kapadocyi, w Poncie, i w Azyi;
5.GDAŃSKA.2017Partowie, Medowie, Elamici i ci, którzy mieszkają w Mezopotamii, Judei, Kapadocji, w Poncie i Azji;
6.JACZEWSKIJesteśmy tu jako Partowie, i Medowie, i Elamici; jesteśmy tu jako mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocyi, Pontu i Azyi,
7.SZCZEPAŃSKIPartowie i Medowie, i Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kappadocyi, Pontu i Azyi,
8.MARIAWICII Partowie, i Medowie, i Elamici, i ci którzy mieszkają w Mezopotamii, i w Żydowskiej ziemi, i w Kappadocyi, i w Poncie, i w Azyi,
9.DĄBR.WUL.1973Partowie i Medowie, Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu i Azji,
10.DĄBR.GR.1961Partowie i Medowie, Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu i Azji,
11.TYSIĄCL.WYD5Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji,
12.BRYTYJKAPartowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu i Azji,
13.POZNAŃSKAMy Partowie, Medowie, Eliamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu, Azji,
14.WARSZ.PRASKA– Partowie i Medowie, Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Partowie, Medowie, Elamici oraz ci, zamieszkujący Mezopotamię, Judeę, Kapadocję, Pont i Azję,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMy Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu, Azji,
17.TOR.PRZ.Partowie i Medowie, i Elamici, i zamieszkujący Mezopotamię, Judeę a także Kapadocję, Pont i Azję,