« DzA 2:30 Dzieje Apostolskie 2:31 DzA 2:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wprzód obaczywszy mówił o powstaniu Christusowem, iż nie miała zostać dusza jego wgrobie, ani ciało jego ujrzeć skażenia.
2.WUJEK.1923Przeglądając powiedział o zmartwychwstaniu Chrystusowemu, że ani zostawion jest w piekle, ani ciało jego ujrzało zepsowania.
3.RAKOW.NTPrzeglądając powiedał o powstaniu Christusowym, iż nie była zostawiona dusza jego w piekle, ani ciało jego ujźrzało skażenia.
4.GDAŃSKA.1881To przeglądając, powiedział o zmartwychwstaniu Chrystusowem, iż nie została dusza jego w piekle, ani ciało jego widziało skażenia.
5.GDAŃSKA.2017Przepowiadał to i mówił o zmartwychwstaniu Chrystusa, że jego dusza nie pozostanie w piekle, a jego ciało nie dozna zniszczenia.
6.JACZEWSKIOtóż Dawid mówił o zmartwychwstaniu Chrystusa, o tem, że Chrystus nie zostanie w grobie, i że ciało Jego nie ulegnie zepsuciu.
7.SZCZEPAŃSKIw widzeniu ponownem mówił o zmartwychwstaniu Chrystusa, że ani nie zostanie w otchłani, ani też ciało Jego nie ulegnie zgniliźnie.
8.MARIAWICItedy przewidując to, powiedział o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie będzie zostawiony w piekle, ani też ciało Jego nie będzie widziało skażenia.
9.DĄBR.WUL.1973w widzeniu proroczym mówił o zmartwychwstaniu Chrystusa, że ani nie pozostanie w otchłani, ani też ciało jego nie ulegnie skażeniu.
10.DĄBR.GR.1961w widzeniu proroczym mówił o zmartwychwstaniu Chrystusa: albowiem ani nie pozostał w otchłani, ani ciało jego nie uległo zniszczeniu.
11.TYSIĄCL.WYD5widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w Otchłani, ani ciało Jego nie ulegnie rozkładowi.
12.BRYTYJKAMówił, przewidziawszy to, o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w otchłani ani ciało jego nie ujrzy skażenia.
13.POZNAŃSKA»Nie zostanie bowiem w otchłani ani ciało Jego nie ulegnie zniszczeniu«.
14.WARSZ.PRASKAPrzyszłość była dlań odkryta i przepowiadał właśnie zmartwychwstanie Mesjasza, gdy mówił, że nie pozostanie w Otchłani i że Jego ciało nie ulegnie rozkładowi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Co zobaczył zawczasu i powiedział odnośnie wskrzeszenia Chrystusa: Nie została pozostawiona jego dusza dla Krainy Umarłych, ani jego cielesna natura nie doświadczyła zepsucia.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego w swoich słowach odniósł się do zmartwychwstania Chrystusa, które uprzednio zobaczył. Powiedział, że Chrystus nie pozostanie w świecie zmarłych ani Jego ciało nie dozna rozkładu.
17.TOR.PRZ.To przewidując, powiedział o zmartwychwstaniu Mesjasza, że nie została dusza Jego w Hadesie, a ciało Jego nie zobaczy zepsucia.