« DzA 2:35 Dzieje Apostolskie 2:36 DzA 2:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Pewnie przeto niech wie wszytek dom Izraelów, iż Panem i Christusem go Bóg uczynił tego Jesusa, któregoście wy ukrzyżowali.
2.WUJEK.1923Niechaj tedy wie zapewne wszystek dom Izraelski, iż go i Panem i Chrystusem uczynił Bóg, tego Jezusa, któregoście wy ukrzyżowali.
3.RAKOW.NTZapewne tedy niechaj wie wszytek dom Izraelski, iż i Panem i Christusem go Bóg uczynił, tego to Jezusa, któregoście wy ukrzyżowali.
4.GDAŃSKA.1881Niechajże tedy wie zapewne wszystek dom Izraelski, że go Bóg i Panem, i Chrystusem uczynił, tego Jezusa, któregoście wy ukrzyżowali.
5.GDAŃSKA.2017Niech więc cały dom Izraela wie z pewnością, że tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście, Bóg uczynił i Panem, i Chrystusem.
6.JACZEWSKIWiedzcież tedy wszyscy Izraelici, że Panem i Chrystusem uczynił Bóg tego Jezusa, któregoście wy ukrzyżowali".
7.SZCZEPAŃSKIA przeto, niechaj cały dom Izraela niechybnie wie o tem, że Go Bóg uczynił i Panem i Mesyaszem, tego mianowicie Jezusa, którego wyście ukrzyżowali.
8.MARIAWICINiechże tedy wie wszystek dom Izraelski i ma za pewne, że Bóg uczynił Panem i Chrystusem tego Jezusa, Któregoście wy ukrzyżowali.
9.DĄBR.WUL.1973Niech tedy wie najpewniej cały dom Izraela, że Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, któregoście wy ukrzyżowali.
10.DĄBR.GR.1961Niech więc wie najpewniej cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, któregoście wy ukrzyżowali.
11.TYSIĄCL.WYD5Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem.
12.BRYTYJKANiechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście.
13.POZNAŃSKANiech więc nikt w Izraelu nie ma żadnej wątpliwości, że Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, Bóg uczynił Panem i Mesjaszem".
14.WARSZ.PRASKANiech więc cały naród izraelski trwa w przekonaniu niewzruszonym, że Bóg uczynił i Panem, i Mesjaszem tego właśnie Jezusa, którego wyście ukrzyżowali.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech więc niezawodnie wie każdy dom Israela, że Bóg uczynił go Panem i Chrystusem; tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA zatem niech wie to na pewno cały dom Izraela, że Bóg ustanowił Panem i Chrystusem tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście.
17.TOR.PRZ.Niech więc wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem i Mesjaszem uczynił Go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście.