« DzA 2:42 Dzieje Apostolskie 2:43 DzA 2:44 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przyszła lepak na wszelką duszę bojaźń, wiele też cud, i znamion przez Apostoły bywało w Jeruzalemie, i strach był (wielki) we wszytkich.
2.WUJEK.1923I przychodziła na każdą duszę bojaźń, wiele się téż dziwów i znaków przez Apostoły działo w Jeruzalem, i była wielka bojaźń we wszystkich.
3.RAKOW.NTA była wszelkiej duszy bojaźń; i wiele się cudów i znamion przez Apostoły sstało.
4.GDAŃSKA.1881I przyszedł strach na każdą duszę, a wiele się znamion i cudów przez Apostołów działo.
5.GDAŃSKA.2017I strach ogarnął każdą duszę, gdyż wiele znaków i cudów działo się przez apostołów.
6.JACZEWSKIApostołowie działali wiele cudów i znaków w Jerozolimie, a wszystkich napełniała bojaźń wielka.
7.SZCZEPAŃSKIA na każdego padł strach, gdyż wiele cudów i znaków działo się w Jerozolimie za sprawą Apostołów, tak że wielka bojaźn ogarnęła wszystkich.
8.MARIAWICII działo się też wiele cudów i znaków w Jeruzalem przez Apostołów, i wszyscy byli napełnieni wielką bojaźnią.
9.DĄBR.WUL.1973A każdego przejmował lęk, działy się bowiem rzeczy dziwne i znaki w Jerozolimie za sprawą Apostołów, tak że bojaźń wielka ogarnęła wszystkich.
10.DĄBR.GR.1961A każdego przejmował lęk, działy się bowiem rzeczy dziwne i znaki za sprawą Apostołów.
11.TYSIĄCL.WYD5Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów.
12.BRYTYJKAA dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków.
13.POZNAŃSKAWiele też zdumiewających znaków czynili apostołowie, a lęk ogarniał wszystkich.
14.WARSZ.PRASKAKażdy też odczuwał bojaźń, gdyż apostołowie dokonywali wielu znaków i cudów.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale pojawiła się bojaźń w każdej duszy, a przez apostołów działy się liczne cuda i znaki.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKażda osoba była przejęta lękiem przed Panem, ponieważ za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków.
17.TOR.PRZ.I każdą duszę ogarniała bojaźń, a przez ręce apostołów działo się wiele znaków i cudów.