« DzA 2:4 Dzieje Apostolskie 2:5 DzA 2:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Byli też w Jeruzalemie mieszkający Judowie, mężowie pobożni zkażdego narodu co ich pod niebem.
2.WUJEK.1923A byli w Jeruzalem mieszkający Żydowie, mężowie nabożni ze wszego narodu, który jest pod niebem.
3.RAKOW.NTA byli w Jeruzalem mieszkający Żydowie, mężowie bogobojni, ze wszego narodu onych, którzy są pod niebem.
4.GDAŃSKA.1881A byli w Jeruzalemie mieszkający Żydowie, mężowie nabożni, z każdego narodu tych, którzy są pod niebem.
5.GDAŃSKA.2017A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężczyźni pobożni, ze wszystkich narodów pod niebem.
6.JACZEWSKIByli zaś wówczas w Jerozolimie Żydzi pobożni ze wszystkich krajów, które są pod słońcem.
7.SZCZEPAŃSKIA w Jerozolimie mieszkali Żydzi, ludzie bogobojni z wszelkiego narodu pod niebem.
8.MARIAWICIA byli w Jeruzalem mieszkający Żydzi, mężowie pobożni ze wszystkich narodów, które są pod niebem.
9.DĄBR.WUL.1973A przebywali w Jerozolimie Żydzi, ludzie najbardziej religijni ze wszystkich narodów, które są pod niebem.
10.DĄBR.GR.1961A przebywali w Jerozolimie Żydzi, ludzie nabożni, pochodzący ze wszystkich krajów, jakie są pod niebem.
11.TYSIĄCL.WYD5Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem.
12.BRYTYJKAA przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem;
13.POZNAŃSKAZnajdowali się wówczas w Jerozolimie mieszkańcy Judei i ludzie pobożni ze wszystkich narodowości.
14.WARSZ.PRASKAPrzebywali zaś wtedy w Jerozolimie Żydzi pobożni ze wszystkich narodów zamieszkujących ziemię.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A byli Żydzi, którzy przebywali w Jerozolimie, pobożni mężowie, z każdego ludu pod niebem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW Jerozolimie natomiast byli obecni religijni Żydzi, którzy przybyli z ziem zamieszkanych przez wszystkie narody pod niebem.
17.TOR.PRZ.A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie pobożni, z każdego narodu pod niebem.