« DzA 2:3 Dzieje Apostolskie 2:4 DzA 2:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I napełnieni są wszytcy ducha świętego, i poczęli mówić inszemi językami; jako duch dawał im wymawiać.
2.WUJEK.1923I napełnieni byli wszyscy Ducha Świętego, i poczęli mówić rozmaitemi językami, jako im Duch Święty wymawiać dawał.
3.RAKOW.NTI napełnieni byli wszyscy Ducha świętego, i poczęli mówić innymi języki, jako on duch dawał im wymawiać.
4.GDAŃSKA.1881I napełnieni są wszyscy Duchem Świętym, a poczęli mówić innemi językami, jako im Duch on dawał wymawiać.
5.GDAŃSKA.2017I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
6.JACZEWSKIi wszyscy stali się pełni Ducha świętego, i poczęli mówić rozmaitymi językami wedle tego, jak to Duch święty dawał każdemu z nich.
7.SZCZEPAŃSKIWszyscy też napełnieni zostali Duchem Świętym, i zaczęli mówić rozmaitymi językami, o ile im Duch Święty pozwalał się odzywać.
8.MARIAWICII napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i poczęli mówić różnymi językami, tak jako im Duch Święty dawał wymawiać.
9.DĄBR.WUL.1973I wszyscy napełnieni byli Duchem Świętym, i poczęli mówić różnymi językami, jako im Duch Święty mówić dawał.
10.DĄBR.GR.1961I wszyscy napełnieni byli Duchem Świętym, i poczęli mówić obcymi językami, jako im Duch (Święty) dozwalał mówić.
11.TYSIĄCL.WYD5I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
12.BRYTYJKAI napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał.
13.POZNAŃSKAA Duch Święty napełnił ich wszystkich, i zaczęli mówić obcymi językami, jak im Duch dawał.
14.WARSZ.PRASKAz ognia; rozdzieliły się i po jednym spoczęły, na każdym z osobna. Wtedy wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak sam Duch pozwalał im mówić.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym oraz zaczęli mówić innymi językami, jak im Duch dawał wypowiedzieć.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, stosownie do tego, jak Duch im to umożliwiał.
17.TOR.PRZ.I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak Duch dawał im się wypowiadać.