« DzA 20:14 Dzieje Apostolskie 20:15 DzA 20:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ztąd odpłynąwszy, nazajutrz przywieźliśmy się przeciw Chyia, a drugiego dnia odwieźliśmy się do Samu, wprzyszły (dzień) do Miletu.
2.WUJEK.1923A ztamtąd odwiózłszy się, nazajutrz przybiegliśmy przeciw Chiju; a drugiego dnia przypłynęliśmy do Samu, a nazajutrz przybyliśmy do Miletu.
3.RAKOW.NTA ztamtąd odpłynąwszy, nazajutrz zbieżeliśmy przeciw Chiu; a drugiego dnia rzuciliśmy się ku Samu; a zetrwawszy w Trogilliu, nazajutrz przyszliśmy do Miletu.
4.GDAŃSKA.1881A stamtąd odpłynąwszy, drugiego dnia przyszliśmy przeciw Chyju, a trzeciego dnia przypłynęliśmy do Samu, a pomieszkawszy w Trogillu, nazajutrz przyszliśmy do Miletu.
5.GDAŃSKA.2017Odpłynąwszy stamtąd, nazajutrz znaleźliśmy się naprzeciw Chios, a następnego dnia przypłynęliśmy do Samos. Przenocowaliśmy w Trogillium, a dzień później dotarliśmy do Miletu;
6.JACZEWSKIa stąd nazajutrz przybiliśmy do Chios, następnego dnia do Samos, a w końcu do Miletu.
7.SZCZEPAŃSKIStąd zaś odpłynąwszy, nazajutrz przybyliśmy naprzeciw Chios, drugiego zaś dnia zarzuciliśmy kotwicę w Samos, a dnia trzeciego przyjechaliśmy do Miletu.
8.DĄBR.WUL.1973Stąd zaś odpłynąwszy, nazajutrz przybyliśmy na wprost Chios, a na drugi dzień podpłynęliśmy do Samos, a jeszcze dnia następnego przybyliśmy do Miletu.
9.DĄBR.GR.1961Stąd zaś odpłynąwszy, nazajutrz przybyliśmy na wprost Chios, na drugi dzień popłynęliśmy do Samos, a jeszcze dzień później przybyliśmy do Miletu.
10.TYSIĄCL.WYD5Odpłynąwszy stamtąd, znaleźliśmy się nazajutrz naprzeciw Chios, a następnego dnia przybyliśmy na Samos; dzień później dotarliśmy do Miletu,
11.BRYTYJKAOdpłynąwszy stamtąd, dotarliśmy następnego dnia na wysokość Chios, na drugi dzień zawinęliśmy do Samos, następnego zaś dnia przybyliśmy do Miletu.
12.POZNAŃSKAskąd znowu odpłynęliśmy i następnego dnia znaleźliśmy się na wysokości Chios. Nazajutrz zawinęliśmy do Samos, a w dzień później przybyliśmy do Miletu.
13.WARSZ.PRASKAskąd odpłynąwszy, już następnego dnia znaleźliśmy się na wysokości wyspy Chios, a nazajutrz przybyliśmy do Samos. Po kolejnym dniu podróży dotarliśmy do Miletu.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś gdy stamtąd odpłynęliśmy, następnego dnia dotarliśmy naprzeciwko Chios, zaś kolejnego przypłynęliśmy na Samos, i zamieszkaliśmy w Trogillum; a nazajutrz przybyliśmy do Miletu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITStamtąd wyruszyliśmy i nazajutrz byliśmy na wysokości Chios, następnego dnia zawinęliśmy do Samos, a kolejnego dotarliśmy do Miletu.
16.TOR.NOWE.PRZ.I odpłynęliśmy stamtąd następnego dnia, i przybyliśmy naprzeciw Chios, a na drugi dzień przypłynęliśmy do Samos, i pozostaliśmy w Trogillium, nazajutrz przybyliśmy do Miletu.