« DzA 20:28 Dzieje Apostolskie 20:29 DzA 20:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo ja wiem to, iż wlazą po odeściu mojem wilcy ciężcy do was, nie szczędząc stada.
2.WUJEK.1923Jać wiem, że po odejściu mojem wnidą między was wilcy drapieżni, nie folgując trzodzie.
3.RAKOW.NTBo ja wiem to, że wnidą po odeszciu moim, wilcy ciężcy między was, nie folgujący trzodzie;
4.GDAŃSKA.1881Boć ja to wiem, że po odejściu mojem wnijdą między was wilcy okrutni, którzy trzodzie folgować nie będą.
5.GDAŃSKA.2017Gdyż wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, które nie będą oszczędzać stada.
6.JACZEWSKIWiem, że po odejściu mojem przyjdą tu wilcy drapieżni, którzy nie przebaczą trzodzie.
7.SZCZEPAŃSKIWiemci ja, że po odejściu mojem wejdą między was wilcy drapieżni, którzy trzody oszczędzać nie będą.
8.DĄBR.WUL.1973Wiem ci ja, że po odejściu moim wnijdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając owczarni.
9.DĄBR.GR.1961Wiem ci ja, że po moim odejściu, wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając owczarni.
10.TYSIĄCL.WYD5Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada.
11.BRYTYJKAJa wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody,
12.POZNAŃSKAZdaję sobie sprawę, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, które nie oszczędzą owczarni.
13.WARSZ.PRASKAWiem też, że gdy mnie tu zabraknie, zjawią się wśród was wilki drapieżne, nie oszczędzające trzody.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo ja to wiem, że po moim odejściu wejdą do was gwałtowne wilki, nie oszczędzając trzody.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJa wiem, że po moim odejściu wejdą między was drapieżne wilki, które nie będą oszczędzać stada.
16.TOR.NOWE.PRZ.Ja bowiem wiem to, że po moim odejściu wejdą do was wilki drapieżne, nie oszczędzając stadka.